Vi jobbar för ett tillgängligare Fi

Medlemsträffen förra onsdagen ägnades åt diskussioner kring tillgänglighet. Hur ser det ut nu och hur kan det bli bättre? Vilka är våra visioner? Hur arbetar vi för att ta oss dit? På nationell nivå har det bildats en grupp som ska arbeta fram en tillgänglighetspolicy för att öka vår kunskap och hjälpa oss att bli bättre.

Diskussionen rörde sig kring praktiska lösningar, utveckling och förändringar i feministisk analys och hur funktionalitet på ett tydligare sätt måste vara en del av maktanalysen.

Otillgängligheten drabbar olika människor på olika sätt. Fysiska trösklar, mötesstrukturer, svårlästa dokument och brist på teckentolkar är bara en del av de hinder som kan finnas för att människor ska ha möjlighet att delta. Vi hoppas att vi genom en levande diskussion och en mer radikal tillgänglighetspolicy ska ta oss framåt i vårt arbete mot ett mer tillgänglig verksamhet.