Dags att kandidera till FiRS styrelse 2013

Vill du delta i det viktiga arbetet med att leda Feministiskt initiativ Region Stockholm? Eller vet du någon annan som du tror skulle passa för uppdraget?

Styrelsen leder, samordnar och koordinerar organisationens arbete. Ansvaret för ekonomin och hela organisationen är styrelsens gemensamma, men också indelat i ansvarsområdena ekonomi, medlem, kommunikation, evenemang och kampanj. Politiken drivs i första hand i politikutskottet.

Att leda FiRS är roligt, stimulerande och lärorikt men kräver också en hel del tid. Det viktigaste är därför att du som kandiderar har möjlighet att prioritera styrelsearbetet framför andra fritidsaktiviteter.

Valberedningen söker nu 11 styrelseledamöter och två revisorer. Samtliga styrelseledamöter väljs på två år – alltså till och med det spännande valåret 2014!

Du måste vara medlem i Feministiskt initiativ, men behöver inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Vi strävar efter mångfald bland styrelseledamöterna, vad gäller bakgrund, erfarenheter och olika slags kompetens. Viktigast är dock ditt engagemang och din tid!

Viktiga datum:
1 januari – sista datum för att kandidera och/eller nominera andra till FiRS styrelse
2 februari – valberedningens förslag på ny styrelse ska vara klart
16 februari – FiRS årsmöte
17 februari – nya styrelsen sammanträder

Närmare information om årsmötet kommer senare, med styrelsens kallelse. För att kandidera eller nominera andra: Skriv ett mail till valberedning@fistockholm.se där du berättar om varför du vill kandidera/nominera och några rader om dig själv.

Intervjuer kommer att ske i januari. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Välkommen!

Valberedningen
Carl, Jenny, Jenny, Linnéa och Johan