En fin dag på Feministiskt forum

Det är alltid roligt och intressant på Feministiskt forum – feminister överallt och många bra seminarier och samtal om ämnen som man aldrig tänkt på förut – men för Fi Storstockholm var årets forum extra kul.

Vi började dagen med vårt panelsamtal ”Ett jämställt Stockholm”, där representanter för alla partier i Stockholms kommunfullmäktige deltog – vi är särskilt glada över att också S kunde komma till slut – som gav en bra insikt i hur tankarna kring jämställdfemforum2013hetsarbetet ser ut i Stockholms stad. Vår analys av läget blir att viljan är god … och att blockpolitiken ofta står i vägen för utvecklingen. Ett påpekande från publiken gjorde också tydligt att jämställdhet kommer att handla mycket om ”män och kvinnor” medan andra delar av vår frågeställning, att vi vill ”undersöka hur man kan använda en maktkritisk intersektionell analys för att bredda debatten” inte är särskilt närvarande i diskussionen.

Det glädjande var att det kom fram en idé om att ha en dag med jämställdhetstema i kommunfullmäktige, och att flera, från både majoritet och opposition, tyckte att det lät intressant. Vi ser fram emot den och förutsätter – som Fi Storstockholms paneldeltagare Isabella Pettersson sa – att även Fi blir inbjudna.

Ett inlägg med Fi Storstockholms tankar kring en jämställd stad kommer de närmsta dagarna på Den rosa staden.