Fi Storstockholm på Feministiskt forum 11 maj

feministiskforum2013
På lördag 11 maj är det dags för årets upplaga av Feministiskt forum, med tema Feminism – så funkar det! med fokus på praktisk feminism. Vi deltar som vanligt med en programpunkt, och denna gång handlar det om att bygga en jämställd stad.

 

Ett jämställt Stockholm

I Stockholms kommunfullmäktige beslutas om bland annat barnomsorg, stadsplanering, bostadsbyggande, äldrevård och resurser till kvinnojourer. Det är viktiga politiska områden som påverkar oss i vår vardag.

Representanter från alla partier i Stockholms stad har bjudits in för att diskutera genusperspektiv i politiken och vilka konsekvenser olika kommunalpolitiska förslag får för jämställdheten. Dessutom vill vi undersöka hur man kan använda en maktkritisk intersektionell analys för att bredda debatten och skapa ett Stockholm för alla.

Medverkande:
Isabella Pettersson, Fi Storstockholm
Ewa Larsson, (Mp) kommun-fullmäktigeledamot
Jessica Bagge, (Fp) utbildningsnämnden i Stockholm
Margareta Cederfelt, (M) riksdagsledamot Stockholm
Ann-Margarethe Livh, gruppledare (V) Stockholms stad
Stina Bengtsson, (C) Stockholms stad
Mikael Valier, (Kd) Stockholms stad

Uppdatering: Moa Neuman, ordförande för S-kvinnor i Stockholm representerar (S)

Moderator: Stina Svensson, talesperson Feministiskt initiativ

ABF, Palmesalen 10.00–11.00

Se även Facebookevenemanget

Hela programmet till Feministiskt Forum.