Engagera dig i ett utskott!

En fråga vi får med jämna mellanrum är hur arbetet i FiRS är organiserat. Lite snabbt kan man säga att styrelsen sköter övergripande frågor i regionen och att det sedan finns sektioner, medlemsgrupper baserade på kommuner, och utskott, arbetsgrupper som ägnar sig åt något särskilt ämne eller område. Styrelsen väljs på årsmötet varje år och sektionerna består av alla dem som är mantalsskrivna i en viss kommun (läs mer i Feministiskt initiativs stadgar, § 11).

Utskotten å andra sidan är spontant formade grupper – i de flesta fall, styrelsen kan och har beslutat om att vissa utskott måste finnas – utifrån medlemmars olika intressen och behov, för att mötas och diskutera, utreda en fråga eller särskilt uppmärksamma något politiskt område. Eller vad det kan vara. Några är mer eller mindre fasta utskott, andra existerar bara under en period. Går man med i ett utskott kan man när som helst gå ur det, men man meddelar förstås sammankallande eller styrelsen (om det saknas en sammankallande).

På medlemsmötet förra söndagen bildades ett antal utskott, utifrån vad de som var där tyckte var intressanta områden, och vi kickade också liv i några gamla trotjänare som legat i träda över valet. Det är bland annat:

  • Bildningsutskottet – vi vill gärna bilda oss själva och andra om vår politik och frågor som hör ihop med den.
  • Utskottet för demokratiprocesser – förra årsmötet beslöt att vi behöver se över hur interndemokratin fungerar i FiRS.
  • Festutskottet – fester är ett sätt att ha roligt tillsammans, dra uppmärksamhet till Fi och samla in pengar.
  • Utskottet för kommunskuggning – vi behöver hålla koll på vad politikerna i de olika kommunfullmäktige gör för att vår politik ska var aktuell.
  • Utskottet för landstingsskuggning – vi behöver också hålla koll på frågor som tas upp i landstingsfullmäktige.
  • Utskottet för politikutveckling – våra lokalpolitiska program täcker många områden, men de behöver ses över årligen och dessutom kompletteras på vissa områden. (Se programmen här.)

Vill du engagera dig i någon av utskotten? Kom till ett öppet medlemsmöte – nästa äger rum tisdagen den 19:e oktober – eller skicka ett mejl till stockholm@feministisktinitiativ.se så förmedlar vi kontakt med sammankallande/ansvarig.

Sedan vill vi påminna om vår antirasismkampanj – vill du vara med och arbeta där, mejla antirasism@fistockolm.se. Eller dyk upp på ett öppet medlemsmöte!