Feministiskt initiativ stödjer hijabuppropet

Vi stödjer aktionen för att vill ha ett stopp för det tilltagande rasistiska våldet i Sverige och Europa. Vi ser hur hatet i det offentliga rummet särskilt drabbar kvinnor i hijab. Hoten och attackerna är ofta sexualiserade, tjejer blir förföljda med sexistiska och rasistiska glåpord, de blir knuffade, jagade, påhoppade, misshandlade, får sina kläder avryckta och får hot om att de ska bli våldtagna. Rasister försöker framställa islam som en per definition kvinnoförtryckande religion, samtidigt som de själva inte kan respektera kvinnors rätt till sin egen kropp och klädsel. Rasism och sexism är samhällsproblem som går hand i hand, vi kräver politiska åtgärder för att komma till bukt med alla typer av våld och diskriminering:

  • Vi kräver en säkerhetspolitik som utgår från mänsklig säkerhet. Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, det yttersta ansvaret för säkerställandet av denna rättighet har staten. Istället för att slänga bort miljarder på militären behövs det resurser för att säkra allas rätt till frihet från våld och sexuella övergrepp.
  • Vi kräver att de som blir utsatta för hatbrott blir tagna på allvar i sin kontakt med rättsväsendet. Det är inte acceptabelt att så många människor blir misstänkliggjorda eller negligerade på grund av sitt kön, sin religion eller sin hudfärg. Domstolsväsendet, åklagarmyndigheten och polismyndigheten måste aktivt arbeta med normkritiskt, maktkritiskt, antirasistiskt och genusmedvetet tänkande.
  • Vi kräver breda insatser för att förebygga hatbrott och diskriminering. Orsaken till hatbrotten är en utbredd diskriminering i samhället som behöver mötas på alla arenor. Åtgärder måste riktas mot de som diskriminerar. Samtidigt måste kunskapen om mänskliga rättigheter höjas. All personal på skolor måste få utbildning i hbtq-frågor, genus, antirasism och normkritik.

Vi står sida vid sida med de systrar som utsätts för hatbrott och vi står upp för religionsfriheten i Sverige. Vi försvarar rätten att bära slöja likväl som att inte bära slöja. Alla har rätt att bestämma över sin kropp.

Sissela Nordling Blanco
Gudrun Schyman
Stina Svensson
talespersoner för Feministiskt initiativ

Från feministisktinitiativ.se