Valmöte för Fi Storstockholm 25/8

Välkommen på valmöte för Fi Storstockholm!

För att Fi Storstockholm ska kunna gå till val måste vi ta ett formellt beslut om till vilka fullmäktige vi ska ställa upp. Vi ska också besluta om vilka kommunföreningar som finns inom avdelning Storstockholm.

När: 25 augusti, 10.00–12.00
Plats: Per Albin-rummet, ABF-huset, Sveavägen 41
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan
Tillgänglighet: God.

Röstberättigade är närvarande på mötet som är medlemmar i Feministiskt initiativ 2013 och har uppgett adress i Stockholms län till nationella medlemsregistret.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om medlemsmötet blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut om kommunföreningar inom avdelning Storstockholm
 9. Beslut om att delta i val
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av arbetsordning för valberedning
 12. Fastställande av tidpunkt för möte där listor till parlamentariskt initiativ fastställs
 13. Fastställande av valförfarande på valmötet
 14. Mötets avslutande

Har du några frågor går det bra att mejla oss på stockholm@feministisktinitiativ.se eller ringa vår medlemstelefon 0736-52 18 26.