Fi och Fi Storstockholm på Feministiskt forum 10/5

fifemforum

Feministiskt initiativ

Ut med rasisterna – in med feministerna!
———————————————————-
Fi driver en politik för allas rätt att färdas väl genom livet. En politik som sätter mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering högst på agendan. För att uppnå det behöver vi en stark välfärd. Men vi behöver också en ny syn på vad och vem välfärden är till för. I det här samtalet presenterar våra kandidater sina visioner för en välfärd för alla, utifrån feministiska, antirasistiska och normkritiska perspektiv.

Deltagare:
Sissela Nordling Blanco – talesperson
Soraya Post – EU-kandidat
Margaret Garding – EU-kandidat
Foujan Rouzbeh – riksdagskandidat
Armina Etminan – riksdagskandidat

14.30-15.45, Sal: Kata

Feministiskt initiativ Storstockholm

Vad kan feminism göra för vården i Sveriges mest liberala stad?
————————————————————————
Inom välfärdens yrken, och främst vårdyrkena, är det kvinnor som dominerar som arbetstagare. Den senaste tiden har vi sett hur personal inom vården samlar sig för att protestera mot sina dåliga villkor och löner. Att kvinnodominerade yrken inte värderas lika högt som mansdominerade. går hand i hand med att kvinnors hälsoproblem fortfarande bortprioriterade och anses ofta vara ’en naturlig del’ av att vara kvinna. Barnafödande är det mest lysande exemplet.

Stockholm är Sveriges mest liberala stad och Feministiskt initiativ bjuder nu in representanter från vårdyrken för att diskutera vad som behöver göras. Vilka erfarenhet och kunskap finns inom vårdyrken? Och varför lyssnar inte dagens politiker på dessa? Vad kan politiken göra? Vad kan ett feministiskt initiativ göra inom vården och landstinget?

Moderator: Isabella Pettersson – Kandidat Fi storStockholm
Deltagare:
Ia Jeppsson – Barnmorskor för trygg och säker vård
Lisa Wennersten – Inte under 25000
Sooz Romero – Kandidat Fi Storstockholm
Bonnie Spetse – Kandidat Fi Storstockholm
16.00-17.00 Sal: Per-Albin

******************************************
Förutom dessa programpunkter kommer vi att ha flera fior på plats deltagandes i övriga paneler.

• Vår landstingskandidat för Storstockholm Michelle Jangmyr kommer att diskutera sexualpolitik på RFSU:s programpunkt ”Vad är feministisk sexualpolitik” 11.30–12.45 i Per-Albin-salen.
Gudrun Schyman är med och debatterar ”Kvinnorna och välfärden” i Z-salen 13-14.45.
Isabella Pettersson och Lisa Palm, båda Stockholmskandidater, pratar om ”Ungas fritid – inte en del av dagens välfärd” på Unga feministers programpunkt 11.30–12.45 i Hedénsalen.
Soraya Post, första namn till EU, medverkar i ”Hotet från fascismen” i Z-salen kl. 10–11.15.
• Riksdagskandidat Foujan Rouzbeh deltar i workshopen ”Mediestrategier för feminister” kl. 11.30–12.45 i Sandlersalen.

Vi ses där!