Synskadade och blindas rätt till färdtjänst

Feministiskt initiativ deltar på dagens manifestation för synskadades och blindas rätt till färdtjänst som hålls klockan 10 – 12 och arrangeras av Synskadades riksförbund på Mynttorget i Stockholm. Fi har tidigare kritiserat Region Stockholms beslut att neka en blind person färdtjänst (se länk nedan).

– Färdtjänsten har en viktig roll i att överbrygga otillgängligheten på väg till, på och från hållplatsen för den som inte ser. Då kräver varje enskild hållplats inlärning och också att den som ska resa dit gör det ofta. Det kan hända mycket på ett par månader, särskilt i våra större städer och då fungerar det inte att lära sig alla hållplatser som du tror du ska komma att använda i framtiden. Det gör också byten mellan två linjer problematiska då du ska ta dig från en hållplats till en annan och då måste lära dig även den hållplatsen. Synskadade ska självklart ha rätt till färdtjänst och det till samma taxa som kollektivtrafiken, säger Emelie Häggdahl, kandidat till Stockholms regionfullmäktige för Feministiskt initiativ som deltar i manifestationen.

– Det behövs utbildningsinsatser för ökad kompetens både hos landet domstolar och handläggare så att färdtjänstärenden handläggs utifrån värdegrunden om alla människors lika värde. Det behövs läsas på både om styrdokumenten, tillgänglighet och i levnadsomständigheter för till exempel synskadade, säger Denise Cresso, funktionsrättspolitisk talesperson för Feministiskt Initiativ och aktiv i SRF som också deltar på manifestationen.

Feministiskt initiativ ser färdtjänst som en del av kollektivtrafiken. Den ska vara en självklar del i en tillgänglig kollektivtrafik, så att alla invånare ska kunna resa och delta i alla delar av samhällslivet. Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik och att det inkluderar färdtjänst. Tills avgiftsfri kollektivtrafik är införd vill Fi se att taxorna för färdtjänst är samma som för kollektivtrafik.

För en förbättrad och mer flexibel färdtjänst och övrig kollektivtrafik vill vi se ett utökat samråd och samarbete med funktionsrättsorganisationerna och funktionsrättsråden. Dialog mellan kollektivtrafiken, färdtjänstens huvudmän och de som nyttjar den är essentiellt både för att få en fungerande färdtjänst men också för att förbättra den. 

– En bra färdtjänst ger ökad tillgänglighet och gör det lättare att leva sitt liv och styra sin vardag. Färdtjänst kan och ska till exempel alltid ge möjlighet till att resa som enda resenär för den som behöver det. Att kunna resa själv är viktigt och extra så på grund av covid-19-pandemin, säger Emelie Häggdahl, toppkandidat för Feministiskt initiativ till Stockholms regionfullmäktige.

Slutligen måste även själva resan vara säker. 

–  I metoo-uppropet ”slutvillkorat” vittnade många om övergrepp och utsatthet under färdtjänstresor. Detta måste få ett slut och därför vill vi att det ska vara möjligt att kräva utdrag ur belastningsregistret för blivande färdtjänstförare. På så sätt vill vi förebygga och förhindra övergrepp och våld mot färdtjänstresenärer, säger Denise Cresso.

Feministiskt initiativs tidigare debattartikel om färdtjäns för blinda: https://www.mitti.se/debatt/debatt-horribelt-att-vagra-en-blind-person-fardtjanst/repuio!vwwE2A1G9t13vytaKUAU@Q/

Mer info om manifestationen och överlämnandet av namninsamlingen: https://www.srf.nu/nyheter/vara-nyheter/2022/synskadades-riksforbund-manifesterar-for-ratten-till-fardtjanst-och-overlamnar-namninsamling/

Fi på Järvaveckan

Den 9–17 juni deltar Feministiskt initiativ på Järvaveckan. Vi finns på plats med politiker, aktivister och tält, redo för att snacka samhällsförändring och politik.

Viktiga tider
Den 9 juni är det Feministiskt initiativs dag och vår partiledare Gita Nabavi talar kl 19.00.
Den 15 juni presenterar Fi Stockholms Anna Rantala Bonnier vår kommunpolitik mot segregation kl. 17.00 på seminariescen 4.

Kom till vårt tält och diskutera dina drömmars stad! Snart kan den bli verklighet!
I vårt tält under veckan ger vi möjlighet till både barn och vuxna att påverka sina egna stadsdelar genom att formulera medborgarförslag. Kanske vill du ha en plaskdamm i ditt kvarter, ett extra övergångsställe eller flera träd i parken? Vi har allt du behöver, material, kuvert, adresser och porto. Och så finns vi till hands för att bolla dina idéer. Välkommen!

Schema dag för dag
Lör 9 juni Fi:s dag, tema Jämställdhet:
Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson deltar i politikerpanelen kl. 18.
Gita Nabavi, partiledare, talar kl 19. Jasminé Meho, Fi Järva och kommunvals-kandidat inleder.

Sön 10 juni, Liberalernas dag, tema Hälsa och omsorg:
Stina Sewén, riksdags- och kommunpolitiker Göteborg deltar i politikerpanel kl. 18.

Mån 11 juni, Centerns dag, tema Företagande och entreprenörskap:
Lotten Sunna, socialförsäkringspolitisk talesperson deltar i politikerpanel kl. 18.

Tis 12 juni, Kristdemokraterna, tema Integration och migration:
Farida al-Abani, talesperson för migration och asylrätt deltar i politikerpanel kl. 18.

Ons 13 juni, Miljöpartiets dag, tema Skola och utbildning:
Lisa Palm, utbildningspolitisk talesperson deltar i politikerpanel kl. 18.

Tors 14 juni, Moderaterna, tema Arbetsmarknad och etablering:
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi i Stockholms stadshus deltar i politikerpanel kl. 18.

Fre 15 juni, Sverigedemokraternas dag, tema Delaktighet och valdeltagande:
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi i Stockholm stadshus presenterar Politik mot segregation kl. 17. på seminariescen 4.
Sissela Nordling Blanco, ordf. Rådet för mänskliga rättigheter i Stockholm, deltar i politikerpanel kl. 18.

Lör 16 juni Vänsterpartiets dag, tema Bostad och stadsmiljö:
Farida al-Abani, socialpolitisk talesperson deltar i politikerpanel kl. 18.

Sön 17 juni Socialdemokraternas dag, tema Trygghet och insatser:
Gunno Gunnmo, rätts- och kriminalpolitisk talesperson deltar i politikerpanel kl. 18.

Mer info finns också på www.jarvaveckan.se.

Fi och Fi Storstockholm på Feministiskt forum 10/5

fifemforum

Feministiskt initiativ

Ut med rasisterna – in med feministerna!
———————————————————-
Fi driver en politik för allas rätt att färdas väl genom livet. En politik som sätter mänskliga rättigheter och frihet från diskriminering högst på agendan. För att uppnå det behöver vi en stark välfärd. Men vi behöver också en ny syn på vad och vem välfärden är till för. I det här samtalet presenterar våra kandidater sina visioner för en välfärd för alla, utifrån feministiska, antirasistiska och normkritiska perspektiv.

Deltagare:
Sissela Nordling Blanco – talesperson
Soraya Post – EU-kandidat
Margaret Garding – EU-kandidat
Foujan Rouzbeh – riksdagskandidat
Armina Etminan – riksdagskandidat

14.30-15.45, Sal: Kata

Feministiskt initiativ Storstockholm

Vad kan feminism göra för vården i Sveriges mest liberala stad?
————————————————————————
Inom välfärdens yrken, och främst vårdyrkena, är det kvinnor som dominerar som arbetstagare. Den senaste tiden har vi sett hur personal inom vården samlar sig för att protestera mot sina dåliga villkor och löner. Att kvinnodominerade yrken inte värderas lika högt som mansdominerade. går hand i hand med att kvinnors hälsoproblem fortfarande bortprioriterade och anses ofta vara ’en naturlig del’ av att vara kvinna. Barnafödande är det mest lysande exemplet.

Stockholm är Sveriges mest liberala stad och Feministiskt initiativ bjuder nu in representanter från vårdyrken för att diskutera vad som behöver göras. Vilka erfarenhet och kunskap finns inom vårdyrken? Och varför lyssnar inte dagens politiker på dessa? Vad kan politiken göra? Vad kan ett feministiskt initiativ göra inom vården och landstinget?

Moderator: Isabella Pettersson – Kandidat Fi storStockholm
Deltagare:
Ia Jeppsson – Barnmorskor för trygg och säker vård
Lisa Wennersten – Inte under 25000
Sooz Romero – Kandidat Fi Storstockholm
Bonnie Spetse – Kandidat Fi Storstockholm
16.00-17.00 Sal: Per-Albin

******************************************
Förutom dessa programpunkter kommer vi att ha flera fior på plats deltagandes i övriga paneler.

• Vår landstingskandidat för Storstockholm Michelle Jangmyr kommer att diskutera sexualpolitik på RFSU:s programpunkt ”Vad är feministisk sexualpolitik” 11.30–12.45 i Per-Albin-salen.
Gudrun Schyman är med och debatterar ”Kvinnorna och välfärden” i Z-salen 13-14.45.
Isabella Pettersson och Lisa Palm, båda Stockholmskandidater, pratar om ”Ungas fritid – inte en del av dagens välfärd” på Unga feministers programpunkt 11.30–12.45 i Hedénsalen.
Soraya Post, första namn till EU, medverkar i ”Hotet från fascismen” i Z-salen kl. 10–11.15.
• Riksdagskandidat Foujan Rouzbeh deltar i workshopen ”Mediestrategier för feminister” kl. 11.30–12.45 i Sandlersalen.

Vi ses där!

Bergshamra Pride med Fi Solna 3/5

bergshamraprideLördag 3 maj är det Bergshamra Pride med start kl.14. Feministiskt initiativ Solna kommer att vara med i paraden och manifestationen för HBTQ-personers rättigheter, och delta i detta fantastiska initiativ.

Paraden startar vid tunnelbanans södra uppgång (utanför ICA) klockan 14.00.

Torgprogrammet: Tal och övriga aktiviteter på torget börjar när paraden anländer, cirka 14.40. För mer information, se Facebook-evenemanget

Valborg med Fi Solna-Sundbyberg på Skytteholmsfältet

Träffa Fi Solna-Sundbyberg på Skytteholmsfältet på Valborg mellan 18 och 22! Vi kommer att stå vid det politiska torget, i närheten av fritidsgården. Kom och prata med oss och gör Valborg lite mer rosa!

Det kommer att bli uppträdanden, aktiviteter, vårtal och givetvis en valborgseld. Mer info om vad som händer finns på Solna stads hemsida.

Fi på Feministiskt forum Botkyrka 16/11

Lördagen den 16 november arrangeras Feministiskt forum Botkyrka i Hallunda Folkets hus. Hela programmet finns på deras hemsida. Fi ställer upp med en programpunkt:

Välfärden monteras ner och klyftorna mellan rika och fattiga, mellan män och kvinnor, mellan innerstad och förort ökar. Samtidigt breder rasismen ut sig i Sverige och Europa. Hur ska vi vända riktningen och skapa ett samhälle för alla? Vad kan feminismen göra för skillnad? Kom och diskutera med oss! Samtal mellan Fi:s talesperson Sissela Nordling Blanco och Isabella Pettersson från Fi Storstockholm.

Lokal: Hallunda Folkets hus, sal Mode 2
Tid: 15.15-16.00
Tillgänglighet: God
Arr: Feministiskt initiativ

Länk till evenemanget.

Tips: Heldagskonferens om partiernas väg ur krisen

Den 18 oktober arrangerar ABF, Arena Idé, Fores, Sektor3 och Studieförbundet vuxenskolan, tillsammans med några av riksdagspartierna, heldagskonferensen Partiernas väg ur krisen – en konferens om medlemmarna, medborgarna och idéerna. Hundratalet personer, däribland Fi:s talesperson Sissela Nordling Blanco, samlas för att diskutera det svenska partisystemets framtid och vilken roll den spelar i vårt demokratiska system.

Konferensen är gratis. Läs schemat för dagen och anmäl dig på Sektor3:s hemsida.

De politiska partierna i Sverige befinner sig vid ett vägskäl. Även om nya partier föds och ökar i medlemsantal så är allt färre svenskar medlemmar i partier generellt. Och partiorganisationerna styrs allt mer av experter och tjänstemän. Samtidigt som samhällsengagemanget bland medborgarna idag är starkare än någonsin, är engagemanget för partierna lågt.

Vilka vägar framåt finns för partipolitiken? Hur kan partierna fånga upp nya idéer och strömningar i samhället? Vilken roll ska partierna och övriga civilsamhället spela för demokrati och medborgarinflytande? Hur ska politiken finansieras när medlemmarna inte längre gör det? Ska framtidens demokrati bygga på folkrörelser, eller på något annat?

Konferensen riktar sig till dig som är partipolitiskt engagerad, aktiv i en organisation med intresse för partiernas utveckling eller som vill följa debatten om partiernas roll i samhället.