Fi Stockholms län letar styrelseledamöter

Styrelsen leder och fördelar arbetet i Stockholms län och har det övergripande ansvaret för Feministiskt initiativ Storstockholm. Utöver det ansvarar styrelsen för att stötta, främja och stärka partiets regionala verksamhet och delta i aktuella valrörelser och kampanjer.

Vi söker dig som:

• är medlem i Feministiskt initiativ
• skriven och bosatt i Stockholms län
• vill arbeta med organisationsutveckling och långsiktigt strategiskt arbete
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang.

Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:

• arbete inom Feministiskt initiativ Stockholms län
• erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete
• ekonomi
• erfarenhet av projektledning/arbetsledande roller
• strategiskt/operativt arbete
• medlemsrekrytering
• arbetsgivaransvar

Styrelsens ledamöter väljs på en period av två år. Ordförande och vice ordförande väljs växelvis på två olika årsmöten. Hälften av de övriga ledamöterna väljs växelvis på två olika årsmöten. Årsmötet kommer att hållas i mars 2019.

FiSL ska vid behov hålla möten för samtliga medlemmar i föreningen, dock minst ett medlemsmöte utöver årsmötet. Medlemsmöten syftar till att utgöra ett forum för diskussioner, föredrag, debatter etc. Medlemsmöten har rätt att fatta beslut om den löpande verksamheten. En ledamot förväntas ha möjlighet att lägga ca 5–15 timmar/vecka beroende på vilken roll en har.

Fyll i vårt formulär för att anmäla ditt intresse för att sitta med i styrelsen för Feministiskt initiativ Stockholms län! Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på valberedning@fistorstockholm.se.

Länk till ansökningsformulär: https://goo.gl/forms/H1gkGJFdX1zLdIvZ2.