Ny styrelse vald på FiRS årsmöte 2023

Feministiskt initiativ Region Stockholm (FiRS) höll årsmöte idag, den 23 april 2023.

Den nya styrelsen består av följande personer:

  • Gun Lindberg (ordförande)
  • Kai Bergendal
  • Lennart Markebo
  • Elias Rudberg

En femte styrelseplats vakantsattes, och Lidia Garcia valdes som suppleant.

Tack till alla som var med på mötet!

FEMINISTISKT INITIATIV STÖDJER DE STREJKANDE LOKFÖRARNA!

Från måndagsmorgonen och fram till onsdag kväll pågår en vild strejk bland lokförarna på pendeltågen i Stockholmsregionen. Deras krav är att tågvärdarna ska vara kvar på tågen och i säkerhetstjänst. Fi ställer sig helt bakom dessa krav.

För två år sedan beslutade majoriteten i dåvarande regionfullmäktige, alltså de borgerliga partierna samt Miljöpartiet, att tågvärdarna skulle avskaffas och att lokförarna därmed ska arbeta ensamma ombord. Ett pendeltåg rymmer 1 800 personer, och är lokföraren ensam har hen ansvaret inte bara för att köra tåget, för all kontakt med trafikledningen och sina övriga arbetsuppgifter, men också för att genomföra en eventuell evakuering, för att göra utrop till passagerarna, för att öppna och stänga dörrarna och se till att ingen kommer i kläm i dem, för att ingripa vid sjukdomsfall eller bråk bland resenärerna, och annat som tågvärdarna hittills har gjort. Ytterst ansvarar lokföraren för resenärernas liv.

Det är helt orimligt att en enda person ska göra allt detta, och ända sedan beslutet fattades har personalen demonstrerat och opinionsbildat, och påtalat att det innebär en säkerhetsrisk för både resenärerna och dem själva.
Men politikerna i fullmäktige håller fast vid beslutet, och det gör inte enbart den förra majoriteten utan även Socialdemokraterna, som gick till val på löftet att återinföra tågvärdarna. Det löftet har de nu svikit.

Så nu strejkar hundratals lokförare i tre dygn, och de har Feministiskt initiativs fulla stöd. Det är ett enormt ansvar att arbeta ombord på pendeltågen, och tågvärdarna har en mycket viktig roll som inte ska lämpas över på lokförarna.
De strejkande riskerar att behöva betala skadestånd, och därför finns en strejkkassa för att samla in pengar till det. Har ni möjlighet så bidra gärna med en slant och märk inbetalningen ”tågvärd”.
Bankgiro 418-6482
Swish 123 699 29 52

Rosa kamphälsningar
/ styrelsen för Feministiskt initiativ Region Stockholm
Agnes Lundgren, partiledare Feministiskt initiativ
Luis Lineo, partiledare Feministiskt initiativ

Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?

Debattartikel, av Malin Ericson (ordförande Fi Stockholm), Rasmus Klockljung (vice ordförande Fi region Stockholm) och Farida Al-Abani (partiledare Fi) publicerad den 28 oktober 2020, Nyhetsbyrån Järva:

”Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?”

https://www.nyhetsbyranjarva.se/hur-ser-de-ansvariga-for-kollektivtrafiken-pa-resenarerna/

Utdrag ur artikeln:

Lokaltrafik är till för att invånarna ska kunna resa, men utifrån det språk som både SL och trafikregionrådet Kristoffer Tamsons använder verkar de snarast anse att de resande är parasiter på systemet. De som inte kan blippa sina kort kallas plankare, som om de med flit undviker att köpa biljetten, och sägs “fuskåka”.

[…]

Det bästa sättet att undvika sådana här problem i framtiden är att följa Feministiskt initiativs förslag och göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Om den varit helt skattefinansierad hade SL:s ekonomi inte rasat ihop när antalet resenärer och därmed biljettintäkterna minskat. Men tills dess måste resenärerna åtminstone få möjligheten att betala innan de kallas för fuskare och tjuvar och åläggs straffavgifter.

Läs hela artikeln här:
https://www.nyhetsbyranjarva.se/hur-ser-de-ansvariga-for-kollektivtrafiken-pa-resenarerna/

Fi Stockholms län letar styrelseledamöter

Styrelsen leder och fördelar arbetet i Stockholms län och har det övergripande ansvaret för Feministiskt initiativ Storstockholm. Utöver det ansvarar styrelsen för att stötta, främja och stärka partiets regionala verksamhet och delta i aktuella valrörelser och kampanjer.

Vi söker dig som:

• är medlem i Feministiskt initiativ
• skriven och bosatt i Stockholms län
• vill arbeta med organisationsutveckling och långsiktigt strategiskt arbete
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang.

Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:

• arbete inom Feministiskt initiativ Stockholms län
• erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete
• ekonomi
• erfarenhet av projektledning/arbetsledande roller
• strategiskt/operativt arbete
• medlemsrekrytering
• arbetsgivaransvar

Styrelsens ledamöter väljs på en period av två år. Ordförande och vice ordförande väljs växelvis på två olika årsmöten. Hälften av de övriga ledamöterna väljs växelvis på två olika årsmöten. Årsmötet kommer att hållas i mars 2019.

FiSL ska vid behov hålla möten för samtliga medlemmar i föreningen, dock minst ett medlemsmöte utöver årsmötet. Medlemsmöten syftar till att utgöra ett forum för diskussioner, föredrag, debatter etc. Medlemsmöten har rätt att fatta beslut om den löpande verksamheten. En ledamot förväntas ha möjlighet att lägga ca 5–15 timmar/vecka beroende på vilken roll en har.

Fyll i vårt formulär för att anmäla ditt intresse för att sitta med i styrelsen för Feministiskt initiativ Stockholms län! Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på valberedning@fistorstockholm.se.

Länk till ansökningsformulär: https://goo.gl/forms/H1gkGJFdX1zLdIvZ2.

Det rosa kuvertet innehåller mer!

Över hälften av de kvinnor som nu går i pension kommer få garantipension, så kallad fattigpension. Garantipensionen i Sverige ligger under EU:s fattigdomsgräns och det anser Feministiskt initativ är under ALL kritik! Vi vill därför höja golvet för garantipensionen genast för att möta EU:s gräns för fattigdom.

Det här är bara en av de tankar vi vill fylla det rosa kuvertet med. På söndag kl 15 kommer Lotten Sunna, riksdagskandidat för Fi och Armina Etminan, riksdagskandidat och kommunkandidat i Stockholm – till Drottninggatan utanför Åhlens och berättar mer om det rosa kuvertet!

När: Söndag 7 september, kl 15-16
Plats: Drottninggatan, utanför Åhlens
Medverkande: Lotten SunnaArmina Etminan
Tillgänglighet: God, teckentolk finns!

8 mars

I dag är det den Internationella kvinnodagen som uppmärksammar kvinnans ställning och den avsaknad av jämställdhet som finns idag. Sedan 1977 rekommenderar FN ett allmänt firande av denna dag.

Under de senaste 100 åren har kvinnokampen lett till stora förändringar. I Sverige har resultatet bland annat varit att kvinnor fått allmän rösträtt och blivit valbara till riksdagen. Inom utbildningsväsendet säger läroplanerna att man ska verka för jämställdhet och motverka könsroller. Föräldraförsäkring ger föräldrar rätt att dela ledighet när barnet föds och 60 dagar reserveras för vardera föräldern och kan inte överlåtas. När det handlar om kvinnans ställning på arbetsmarknaden finns en lag mot könsdiskriminering i arbetslivet och 1947 infördes det en lag om lika lön för samma tjänst för de som är statligt anställda.

Tyvärr är det mycket arbete som återstår innan vi har uppnått jämställdhet mellan könen. Idag finns det tydliga könsroller som präglar förskolan och skolan, mönster som måste brytas. Flickor och pojkar behandlas olika av oss vuxna på grund av föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Trots att vi har en lag som ger föräldrar rätt att dela föräldraledigheten, tar mammorna idag ut 83 procent av all ledighet. Det beror på invanda mönster och förlegade attityder, och det så kallade fria valet är inget annat än en illusion. På arbetsmarknaden värderas kvinnors arbete idag generellt lägre än mäns. Det könsbundna lönegapet består; idag är skillnaden mellan kvinnors och mäns löner 14,3 procent. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:51 varje dag.
Feministiskt initiativ vill verka för att förändra detta. Vi vill att alla kommuner särredovisar hur de arbetar med formuleringarna om jämställdhet i läroplanen och vi vill att föräldraförsäkring individualiseras. Fi ska verka för att principen om ”lika lön för likvärdigt arbete” ska gälla. För detta krävs en nationell arbetsvärdering som förmår jämföra arbetsuppgifter över gränserna för olika sektorer och över den stora könsbarriären på arbetsmarknaden.

Den 8 mars finns det mycket fira, men det är också en dag att tillsammans samla kraft för att fortsätta kampen för kvinnans ställning och jämställdhet.

Isabella Pettersson

Daniel Jangmyr
Feministiskt initiativ Region Stockholm

FiRS uttalande om Husby Träff

Det pågår just nu en ockupation av kulturlokalen Husby Träff i Stockholmsförorten Husby. Den fantastiska, ljusa lokalen, som länge varit en livsnerv i området där de boende på orten debatterat, deltagit i demokratiska beslut, lyssnat på föreläsningar och ordnat kulturevenemang, ska flyttas till betydligt mindre och mörkare lokaler in en gammal bar, tvärt emot Husbybornas uttryckliga vilja. Och detta är bara en i en hel serie beslut som beslutats om Husby över de boendes huvuden, ofta rena försämringar: Vårdcentralen har stängts. Förvaltningshuset flyttats bort. Posten och Banken försvunnit. En strukturplan presenterats där de boende fått säga sitt först efter stora påtryckningar. Bland boende i Husby är känslan av att Stadshuset inte lyssnar, inte frågar dem pressande stark.

Låt oss benämna denna behandling av Husby från Stockholms Stad vid dess rätta namn: Strukturell diskriminering. För det är inte så att politikerna är döva inför alla medborgares krav. Rika, vita män med bilar har en direkt länk in i Stadshuset och deras världsperspektiv blundas det inte för. Samtidigt tas Husbyborna inte på allvar som människor och medborgare, de saknar representation bland politikerna, de förväntas bara tyst ta emot det som ”experter” kommit på åt dem. Det är ett mönster som känns igen inte minst från kolonialismens regimer, där de marginaliserade fråntas sina röster av en rik, vit, manlig maktelit.

Feministiskt initiativ Region Stockholm stöder ockupanternas krav fullt ut: Att den viktiga demokratiska och kulturella arenan Husby Träff får stanna i nuvarande lokaler och att finansieringen säkerställs av kommunen. Att de diskriminerande nedskärningarna på Järva stoppas. Och att Järvaborna i mycket större utsträckning får styra utvecklingen i sitt eget område, genom att lokala råd med reell makt bildas inte bara i Husby utan också i Akalla, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

Johan Palme, Feministiskt initiativ Region Stockholm

Dagens Gudrun är Stockholmsaktuell

Mambo, sambo, jumbo?

Vem kan bo i stan när äldre hyresrätter ombildas till bostadsrätter och säljs ut, och de nybyggda hyresrätterna är svindyra? Dagens bostadspolitik är anpassad till en föreställning om mamma-pappa-barn som inte längre finns. För par med två rejäla inkomster fungerar det kanske – men inte för unga, inte för ensamstående med barn, inte för invandrare och inte för äldre. Så här ser det ut i Sveriges alla storstäder, men extra tydligt blir det sociala experimentet i Stockholm. Är vi beredda att begränsa Stockholms invånare till några få utvalda som har råd att bo där? Den grundlagsfästa rättigheten att ha en egen bostad verkar vara kraftigt försvagad för en majoritet av medborgarna, och särskilt för ensamstående kvinnor. Vad ska den ensamstående undersköterskan med två barn göra – flytta hem till mamma?

Dagens Gudrun är en daglig politisk kommentar från Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. För att prenumerera på Dagens Gudrun, skicka ett mejl till dagensgudrun@schyman.se. Skriv ”prenumerera” i ämnesraden.