Föreläsning: Ett genusperspektiv på nationalekonomi 19/2

Som en fortsättning på vår föreläsningsserie i höstas presenterar vi nu i samarbete med ABF några enstaka föreläsningstillfällen under våren, och första tillfället handlar om genusperspektiv inom nationalekonomisk forskning.

Grovt sett kan genusperspektiv inom nationalekonomi delas upp i två delar. En del som består av forskning som undersöker individers ekonomiska villkor och förutsättningar uppdelat på män och kvinnor, inom teori såväl som empiri, och en annan som diskuterar och ifrågasätter grundläggande nationalekonomiska antaganden ur ett feministiskt perspektiv.

När: Tisdagen 19 februari, kl. 18–20
Plats: ABF Sveavägen 41, t-bana: Rådmansgatan
Tillgänglighet: God

Föreläsare
Emma von Essen, doktorand nationalekonomiska vid institutionen, Stockholms universitet