Fotografering för 15:52-rörelsen, 13/2 på Sergels torg

Onsdag den 13 februari kl 12.00 är du välkommen till Sergels torg för fotografering för 15:52-rörelsen – Lön hela dagen! Fotot tas ovanifrån Kulturhuset. Ta gärna med ett kulört A3-papper!

Det har gått ett år sedan kvinnorörelsens organisationer – däribland Fredrika Bremer-förbundet, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer bildade 15.51-rörelsen för att sätta tryck i frågan om jämställda löner. Sedan dess har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat med 0,2 procent och är idag 14,1 procent. Räknat på en arbetsdag mellan 08 och 17 innebär det att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:52. Eftersom kvinnor nu får betalt i en minut till byter vi namn till 15:52-rörelsen!

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2013 arrangeras aktiviteter runt om i hela landet.