Föreläsning med FiRS: Arkitektur som feminism

Under hösten arrangerar FiRS en föreläsningsserie tillsammans med ABF. Den här gången handlar det om feministiska perspektiv på arkitektur – om makt, kön och politik i det byggda.

När: Tisdagen 18 december, kl. 18–20
Plats: ABF Sveavägen 41, t-bana: Rådmansgatan
Tillgänglighet: God

Föreläsare
Professor Katja Grillner, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad/Kritiska studier i arkitektur, KTH