Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?

Debattartikel, av Malin Ericson (ordförande Fi Stockholm), Rasmus Klockljung (vice ordförande Fi region Stockholm) och Farida Al-Abani (partiledare Fi) publicerad den 28 oktober 2020, Nyhetsbyrån Järva:

”Hur ser de ansvariga för kollektivtrafiken på resenärerna?”

https://www.nyhetsbyranjarva.se/hur-ser-de-ansvariga-for-kollektivtrafiken-pa-resenarerna/

Utdrag ur artikeln:

Lokaltrafik är till för att invånarna ska kunna resa, men utifrån det språk som både SL och trafikregionrådet Kristoffer Tamsons använder verkar de snarast anse att de resande är parasiter på systemet. De som inte kan blippa sina kort kallas plankare, som om de med flit undviker att köpa biljetten, och sägs “fuskåka”.

[…]

Det bästa sättet att undvika sådana här problem i framtiden är att följa Feministiskt initiativs förslag och göra kollektivtrafiken avgiftsfri. Om den varit helt skattefinansierad hade SL:s ekonomi inte rasat ihop när antalet resenärer och därmed biljettintäkterna minskat. Men tills dess måste resenärerna åtminstone få möjligheten att betala innan de kallas för fuskare och tjuvar och åläggs straffavgifter.

Läs hela artikeln här:
https://www.nyhetsbyranjarva.se/hur-ser-de-ansvariga-for-kollektivtrafiken-pa-resenarerna/