Kommun- och regionpolitisk helg 1–2 september

Fi Region Stockholm bjuder in till en kommun- och regionpolitisk helg för hela landet.

Tid: Lördag 1 september, kl. 10–17; söndag 2 september, kl. 9–15
Plats: Meddelas vid anmälan

LÖRDAG
10.00–10.30 Hej och välkomna
10.30–2.00 Så fungerar kommun och region! Genomgång om det parlamentariska systemet, politikområdena och workshops kring Fi:s roll i kommunpolitiken.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Kommunpolitisk agenda. Med utgångspunkt i Fi Region Stockholm kommunpolitiska program går vi igenom hur vi bygger upp vår kommunpolitik och vilka frågor som är viktigast för Fi att driva på lokal nivå.
14.30–15.00 Fika
15.00–16.30 Hur arbetar en fullmäktigeskuggrupp? Vi pratar om hur vi kan få tillgång till den kommun- och regionpolitiska sfären utan att ännu sitta i fullmäktige.
16.30–17.00 avslutning för dagen
På kvällen: vi gör något tillsammans!

SÖNDAG
09.00–09.30 Reflektioner från gårdagen
9.30–10.30 Feministiskt initiativs talespersoner Stina Svensson och Sissela Nordling Blanco berättar om sitt uppdrag
10.30–12.00 Intersektionalitet på kommunal nivå. Sissela Nordling Blanco ger oss grunderna i hur vi kan arbeta intersektionellt med kommun- och regionpolitiken.
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.30 Synlighet, pr och sociala medier. Vi får en genomgång och får göra övningar i hur vi kan synas och nå ut till våra potentiella väljare på lokal nivå.
14.30–15.00 Avslutning och hejdå

Anmäl dig nu genom att mejla till politikhelg@fistockholm.se! Berätta gärna i vilken kommun du bor.

PS: Vi tar en avgift på 100:- för lokalhyra och fika.