Låt 16-åringar i Stockholm få rösta

Feministiskt initiativ vill att Stockholm stad låter 16-åringar rösta i 2018 års kommunalval. – Vi behöver få fler unga att engagera sig i den lokala demokratin och utöva sin rätt att påverka, säger Sissela Nordling Blanco (Fi).

Feministiskt initiativ vill att Stockholm på prov inför sänkt rösträttsålder i kommande kommunval. Det med anledning av Demokratiutredningen – Låt fler forma framtiden nu är ute på remiss. Där framgår att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas och kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022.

– Mänskliga rättigheter och demokrati hänger ihop. Vi behöver vitalisera demokratin och få fler unga att engagera sig i den lokala demokratin och utöva sin rätt att påverka, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

– Unga påverkas av kommunpolitiken genom exempelvis skola och fritid, då är det också rätt att vi unga ska få vara med och bestämma. Förslaget kommer också innebära att skolan måste bli bättre på att arbeta med sina uppdrag att främja mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, säger Lisa Palm (Fi), bland de yngsta ledamöterna i Stockholms kommunfullmäktige.

För att Stockholms 16-åringar ska kunna rösta i nästa kommunalval krävs att kommunfullmäktige behandlar frågan.

Debattartikel ”Låt 16-åringar rösta i Sverige”
Läs Sissela Nordling Blanco och Lisa Palms debattartikel här.

Demokratiutredningens förslag om sänkt rösträttsålder
I januari lämnade Demokratiutredningen sitt betänkande. Där framgår att ungas möjligheter till inflytande behöver stärkas och kommuner föreslås kunna genomföra en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022. Förslaget om sänkt rösträttsålder tar sin utgångspunkt i den av riksdagen fastställda målsättningen för ungdomspolitiken: alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Förslaget handlar om att stärka ungas formella möjligheter att påverka och tillvarata ungas politiska intresse och engagemang, men också om att främja ett långsiktigt högt valdeltagande.

För mer information:
Zandra Bergman, pressekreterare
+46 761 22 91 75
zandra.bergman@stockholm.se