Mer på 8 mars: Manifestation i Rinkeby

Bristande satsningar och resurser i förorterna utgör en grogrund för såväl rasism som religiös fundamentalism. De båda extrema yttringarna livnär sig på och förstärker varandra och på så vis sker det en upptrappning på båda sidor.

Kvinnors Nätverk arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i ett anti-rasistiskt perspektiv. Föreningen manifesterar varje år på Internationella kvinnodagen 8 mars i antingen Tensta eller Rinkeby till stöd för modiga kvinnor och tjejer som vågar säga nej till förtrycket och hävda sina rättigheter.

Förra året försökte religiösa extremister tysta oss när vi demonstrerade i Rinkeby. I år höjer vi rösten igen på 8 mars med ny kraft. Vi kämpar mot rasism och fundamentalism. Vi höjer rösten för alla människors lika värde och för alla kvinnors lika rättigheter – oavsett kulturell, religiös eller etnisk bakgrund. Både i Rinkeby och på andra platser begränsar och kontrollerar religiösa fundamentalister kvinnorna och dikterar villkoren för vad som är socialt acceptabelt. Både i Rinkeby och i andra förorter drar samhället ner på resurserna. Det kan vi inte stillatigande godta.

Tid: Tisdag 8 mars kl 15–17
Plats: Rinkeby torg

Talare
Leila Qaraee, Kvinnors Nätverk
Sara Mohammad, Glöm Aldrig Pela och Fadime Riksföreningen
Gülay Ünüvar, kvinnoaktivist
Kadafi Hussein som kämpar för ungdomars rättigheter i Rinkeby

Musik

Arrangör: Föreningen Kvinnors Nätverk

Kvinnors Nätverk är en ideell organisation som arbetar för att kvinnors rättigheter ska gälla lika för alla oavsett religiös, kulturell eller etnisk bakgrund. Kvinnors Nätverk tar bestämt avstånd från alla former av sociala, kulturella, religiösa, ekonomiska eller politiska argument som har för avsikt att rättfärdiga eller dölja diskriminering och förtryck av barn och kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Brott mot mänskliga rättigheter kan aldrig legitimeras med kultur, tradition och religion.