Möte med utskottet för kommun- och landstingsskuggning 16/2

Välkommen till skuggmöte!

På föregående möte skrev vi ihop en insändare om allas rätt till rättvisa träningstider. Något liknande ska vi försöka upprepa på nästa möte!

Ta med er papper och penna, laptop eller skrivplatta, tidningsutklipp eller bloggidéer! Vi sitter ned och arbetar tillsammans kring aktuella politiska frågor som på ett eller annat sätt relaterar vår politik till det som bestäms i kommunfullmäktige!

Datum: 16 februari 2012
Tid: 18:00-20:00

Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen,
Mejl: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se