Fi Region Stockholm har valt två regionsrepresentanter

I går, lördagen den 11 februari, höll Fi Region Stockholm årsmöte i Bagarmossens Folkets hus. Dryga trettiotalet medlemmar samlades för att gå igenom förra årets verksamhet och välja ny styrelse och, för första gången, två regionsrepresentanter vars uppgift kommer att vara att föra fram FiRS lokala och regionala politik.

Till regionsrepresentanter valdes Malin Nordkvist, aktiv i Fi Värmdö, och Johannes Höier Sörensen, aktiv i Fi Stockholm och tidigare ledamot i FiRS styrelse.

Till styrelse valdes Frida Fleischer, ordförande, Malin Ericson, vice ordförande, Kajsa Fogelberg, kassör, och ledamöterna Gun Lindberg, Helena Molin, Johanna Andersson, Märit Rönnols, Sahar Mosleh och Siri Källgren. Reserver blev Daniel Jangmyr, Madelen Lundin och Annica Styrke.

Till revisorer valdes Jessica Dahlin och Maria Mårsell. Till valberedning valdes Carl Emanuelsson, Jenny Bengter, Jenny Sandsten, Johan Palme och Linnea Bruno.

Mötet beslöt också om en stadgeändring som innebär att styrelsens mandatperidod ändras från ett år till två år. Den ändringen börjar gälla från och med den styrelse som väljs 2013.