Ny styrelse för Fi Region Stockholm

Idag har vi trots det fina vårvädret haft fantastiskt och peppigt årsmöte. Vi har tagit beslut om nya stadgar och verksamhetsplan, vilka kommer läggas upp här på hemsidan inom kort.

Vi har även valt en ny styrelse, revisorer och valberedning. Vi säger grattis och ser fram emot det kommande verksamhetsåret.

FiRS nya styrelse

2011

Ordförande
Malin Ericson
Vice ordförande
Johannes Höier Sörensen
 
Kassör
Kajsa Fogelberg
Övriga ledamöter
Abbas Hamad
Camilla Elgholm
Elin Liss
 
Helena Molin
Johanna Andersson
Jonathan Bucht
 
Linda Andersson
Märit Rönnols

Övriga funktioner

Revisorer
Ilyas Khan
Frida Fleischer
Valberedning
Gita Nabavi
Josepha Lindblom
Linnéa Sjögren
Maria Mårsell
Susanna Stavling
Reservlista för styrelsen
Ylva Werlinder
Max Nilsson
Katja Björkdahl
Mira Larsson
Emilia Felix

 
 
Vi tackar den avgående styrelsen för ett fantastiskt arbete!