Påminnelse: Manifestation mot REVA

På lördag 9 mars demonstrerar Fi Storstockholm tillsammans med tusentals andra som kräver ett stopp för vansinniga utvisningar och REVA, ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” det projekt som drivs av gränspolisen, på regeringens uppdrag, med syfte att hitta och avvisa så många personer som möjligt som vistas i Sverige utan papper. Inte nog med att man på så sätt utsätter de allra svagaste medlemmarna i vårt samhälle för förföljelse, man ägnar sig också åt rasprofilering när man kräver att personer med ”icke-svenskt” utseende ska legitimera sig utan några misstankar om brott.

Från demonstrationens Facebooksida:

Kvissleby, Västernorrland: Nioåriga Hinok är född och uppväxen i Sverige. Nu ska han utvisas.

T-Centralen, Stockholm: Medborgaren Gonzalo står och väntar på en kompis. Polisen begär att han ska visa pass på grund av att han inte ser ”svensk” ut.

Både dessa händelser visar på en migrationspolitik som gått över från rättigheter till en hets om att minska ”volymer” oönskade människor, eller öka antalet utvisningar oavsett vad konsekvenserna blir för vanliga människor. Inte bara den som är på flykt hamnar i trubbel, utan också den som är medborgare men på något sätt inte ser tillräckligt ”svensk” ut.

Det är en utveckling som måste stoppas: vi ska ha en human migrationspolitik och inte på några villkor införa passtvång för svenskar som ser ”annorlunda” ut i polisens ögon.

Vad är REVA?
Vad händer när REVA genomförs?

Tid Lördagen den 9 mars klockan 15.00
Plats Kungsträdgården
Vilka ligger bakom? Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund