Panelsamtal: feministiskt föräldraskap och genuspedagogik, 16 april

I samarbete med ABF bjuder vi in till ett öppet panelsamtal om feministiskt medvetet föräldraskap och pedagogik med genusperspektiv.

Vi diskuterar hur en kan arbeta för att motverka sexistiska könsroller, hur du som jobbar med barn kan arbeta mer normkritiskt, att bemöta antifeminism och diskriminering som förälder med mera.

Det kommer även att hållas en öppen diskussion under andra halvan av samtalet där publiken kan delta och ställa frågor. Närmare info om deltagare kommer på hemsida och Facebook de närmaste dagarna. Moderator är Frida Fleischer, styrelseordförande för FiSS.

När: Tisdagen 16 april, 18:00–20:00
Var: ABF Sveavägen 41 (info om sal kommer att stå i entrén)
Tillgänglighet: god

Kontakt: Amanda