Pressmeddelande: Stockholm inrättar råd för mänskliga rättigheter

Stockholms stad inrättar ett råd som ska samordna stadens arbete för mänskliga rättigheter och se till att alla stadens verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering. Rådet kommer att ledas av Sissela Nordling Blanco (Fi) och presenterades idag tillsammans med stadens nio nya borgarråd.

Rådet ska ta fram forskning och beslutsunderlag till politiker och vara en resurs för stadens alla verksamheter. Det ska göra det lättare för skolor, äldreomsorg och socialtjänsten att se över sin verksamhet och stärka ett människorättsbaserat arbetssätt. Rådet ska även se över stadens verksamheter och utbilda personal i stadshuset.

– Arbetet mot diskriminering måste genomsyra alla verksamheter i Stockholm. Med det här rådet och ett rödgrönrosa politiskt styre kommer det arbetet ta fart. Det säger Sissela Nordling Blanco, ordförande för Rådet för mänskliga rättigheter.

Rådet kommer även samla organisationer som kan bidra med kunskap i arbetet för mänskliga rättigheter. Det kommer fungera som ett forum för dialog mellan civilsamhället, rådet och politiker. Ledamöterna kan sedan förmedla synpunkter till andra nämnder och styrelser inom Stockholms stad.

– Vi vill stärka stockholmarnas makt genom att de blir hörda, blir delaktiga och får möjlighet att påverka politiken. Det säger Sissela Nordling Blanco, ordförande för Rådet för mänskliga rättigheter.

pressbild borgarråd
Borgarråden Stockholms stad

Den fullständiga listan över rotlar och borgarråd