Snart nytt år och dags att betala in medlemsavgiften!

Nytt år, nya tag och ny medlemsavgift. I år är det dessutom åter dags för kongress så glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2011 i god tid så att du inte missar all viktig information inför kongressen och möjligheten att vara med och påverka.

Så här betalar du din medlemsavgift för 2011:

Sätta in valfri medlemsavgift mellan 30–300 kronor på vårt plusgirokonto 405753-5. Obs! Skriv ”medlemsavgift 2011” och ange namn, adress och e-postadress (om du har en).

Observera! Är du ny medlem och betalade in medlemsavgift under december 2010 gäller den för 2011!