Sök till Fi Storstockholms styrelse!

Ta chansen och var med för att driva Fi Storstockholm under 2018!

Vill du vara med och bidra med feministisk politisk förändring för jämlikhet, bryta segregationen och motverka diskriminering i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp? Sök då till en av posterna i Fi Storstockholms styrelse!

Vi i Fi Storstockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker särskilt dig som bor, har nätverk eller är verksam i någon av Stockholms förorter. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Styrelsen väljs på årsmötet 17 mars 2018.

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter, med minst 5 suppleanter. Ledamöterna väljs omlott på 2 år. Till det skall det också väljas två revisorer och en reviorssuppleant. Det betyder att flera av de ledamöter som idag sitter i styrelsen kommer att fortsätta sitt uppdrag då de vid årsmötet 2017 valdes på 2 år.

Anmäl ditt intresse i det här formuläret. Sista dag att söka är den 5 februari.

Frågor? Mejla valberedning@fistorstockholm.se

Viktiga datum

5 februari – sista datum för att kandidera och/eller nominera andra till Fi Storstockholms styrelse.

17 mars – årsmötet för Fi Storstockholm

Beskrivning av uppdraget

  • FiSS har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom regionen.
  • FiSS ska verka för folkbildningsverksamhet, vilken ska omfatta egna medlemmar och kan vara öppen för icke medlemmar.
  • FiSS ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på regional nivå, såväl inom som utanför parlamentariska församlingar.
  • FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska
  • frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.
  • FiSS ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk för
  • kommunikation mellan regionens enskilda medlemmar och den nationella styrelsen för feministiskt initiativ.
  • FiSS har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på regional nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor
  • Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Fi Stockholm.

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är medlem i Feministiskt initiativ
• är bosatt i Storstockholm
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Storstockholms
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang