Ta chansen – bli politiker i din kommun!

Nu är det sista rycket, låt oss måla kranskommunerna i Stockholms län rosa! Vill du bli politiker för Feministiskt initiativ i din kommun och få chansen att driva dina hjärtefrågor lokalt? Bli en del av vår feministiska och antirasistiska rörelse och påverka politiken där du bor!

Den 24 augusti spikar vi de sista listorna och vi söker fortfarande kandidater i följande kommuner:

Solna Sundbyberg Botkyrka
Huddinge Södertälje Tyresö
Danderyd Ekerö Haninge
Järfälla Lidingö Nacka
Norrtälje Nykvarn Nynäshamn
Salem Sigtuna Sollentuna
Täby Upplands-Bro Upplands Väsby
Vallentuna Vaxholm Österåker

Som kommunpolitiker för Feministiskt initiativ är det viktigt att du har en intersektionell analys och delar våra politiska värderingar. Vi ser även gärna att du är intresserad av samhällsdebatten i din hemkommun och har ett brinnande engagemang för feministisk politik i samhällets alla delar. Tidigare erfarenhet av politiskt arbete är meriterande men inte ett krav.

Uppdraget som fritidspolitiker innebär att du:
• är förtroendevald av invånarna i din kommun och av Feministiskt initiativ Stockholms län
• företräder Feministiskt initiativs politik i din hemkommun
• förväntas delta vid kommunfullmäktigesammanträden som vanligtvis äger rum ca tio gånger/år
• förväntas läsa in material inför sammanträdena
• förväntas närvara vid ett antal av Feministiskt initiativs medlemsmöten för att säkerställa att vi driver politik som är förankrad hos medlemmarna
• får viss arvodering för sammanträden och inläsning.

För att kunna kandidera i din kommun ska du:
• ha fyllt 18 år senast på valdagen
• ha rösträtt i kommunvalet
• ha samtyckt i förväg
• vara folkbokförd i den kommun du kandiderar till. Folkbokföringsuppgifterna hämtas från Skatteverkets register på valdagen.

För att nominera dig själv eller någon annan fyller du i det här formuläret senast söndag 19 augusti.

För frågor kontakta styrelsen@fistorstockholm.se. Hjärtligt välkommen med din ansökan. Vi gör det tillsammans!

Nämndemän till Stockholms och Solna tingsrätt sökes

Nominera eller kandidera till nämndeman i Stockholms och Solna tingsrätter

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är intresserad av rättsfrågor
• har ett långsiktigt engagemang.

För att kandidera till Solna tingsrätt ska du vara folkbokförd i Västerortsförsamlingarna: Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby, Västerled. Länk till anmälan: goo.gl/iHB7ne.

För att kandidera till Stockholms tingsrätt ska du vara folkbokförd i församlingarna Adolf Fredrik, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Högalid, Katarina, Maria Magdalena, Oscar, S:t Johannes, S:t Matteus, Sofia och Västermalm. Länk till anmälan: goo.gl/3SAvr6.

Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/. Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Sista dag att söka är den 10 juli. Om du har några frågor, mejla valberedning-staden@fistockholm.se.

Två förtroendeuppdrag utlyses

Två poster har blivit lediga i Fi Stockholm. Verkar någon av dem intressant för dig kan du anmäla ditt intresse här nedan, eller om du kommer på någon du känner som skulle passa till posten kan du nominera den personen (kom bara ihåg att fråga först om hen vill). Sista ansökningsdag för båda posterna är 14/4. En måste vara medlem i Feministiskt initiativ för att söka.

ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Den första utlysningen gäller en post som ersättare till Överförmyndarnämnden. Nämndens uppgift är att förhindra att den som inte kan bevaka sina juridiska rättigheter, hantera sin ekonomi, förvalta sina pengar eller ta hand om sig själv inte ska försummas ekonomiskt eller rättsligt. Det innebär att nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap med stöd av Föräldrabalkens (FB) regler. Uppdraget är viktigt eftersom du kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb. Sök här.

NÄMNDEMAN VID SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Den andra utlysningen gäller plats i Södertörns Tingsrätt. Uppdraget sträcker sig fram till 2019. Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan. Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/.

Feministiskt initiativ söker dig som:
– är intresserad av rättsfrågor
– har ett långsiktigt engagemang
– är är folkbokförd i någon av Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen eller Vantör. Vet du inte vilken församling du tillhör? Kolla här: https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

Sök här.

Ny styrelse för Fi Stockholm

På Fi Stockholms årsmöte under lördagen valdes en ny styrelse för Fi Stockholm, med både gamla och helt nya medlemmar.

Styrelsen består av 11 ledamöter, som väljs överlappande på två år. Eftersom några av ledamöterna från 2017 har lämnat i förtid är några av de nya fyllnadsvalda.

Ordförande: Lisa Palm (omval, 2 år)
Vice ordförande: Mia Modig (kvarstår)
Kassör: Viking Lindberg (fyllnadsval, 1 år)
Sekreterare: Malin Ericson (kvarstår)
Amanda Wickberg (kvarstår)
Antonia Simon (omval, 2 år)
Mikael Tot (omval, 2 år)
Simon Gozzi (fyllnadsval, 1 år)
Sofia Bellucci (omval/fyllnadsval, 1 år)
Tabesh Motazed Keyvani (nyval, 2 år)
Teresa Tot (omval, 2 år)

Till internrevisorer (1 år) valdes Hedda Tingskog och Madeleine Eriksson, till auktoriserad revisor (1 år) valdes Lena Isik, Winthers revisionsbyrå.

Till valberedning (1 år) valdes Andras Sellfors, Ilyas Khan, Peppe Carlsson och Sara Nilsson Dolah.

Fler ledamöter till valberedningen kommer att väljas på medlemsmöte i maj. Innan dess kommer vi att hålla informationsträffar om hur valberedningsuppdraget funkar. Är du redan nu intresserad av att vara med i valberdedningen? Mejla Malin!

Vi söker förstärkning till Fi Stockholms valberedning

Fi Stockholms valberedning har gjort klart sitt arbete med kandidatlistor och ska snart lägga upp sitt förslag till styrelse och revisorer för 2018–2019. Men det finns en viktig funktion som de inte får föreslå folk till: nästa valberedning.

Det är vanligt att en ny valberedning väljs bland de medlemmar som kommer årsmötet. Det kan funka väldigt bra, men det är inte säkert att det går att få ihop en valberedning. Vi behöver också en valberedning som kan representera alla medlemmar – inte bara dem som kan komma på årsmötet.

Därför använder vi oss av en föranmälan för att kandidera – länken finns längst ned!

Det är styrelsen som tar emot anmälningarna, och alla som anmäler sitt intresse kommer att presenteras. Styrelsen gör alltså inget urval bland kandidaterna.

Det går förstås bra att nominera någon annan! Men du ska ha pratat med den innan och tagit reda på om den vill ställa upp.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppgift är att hitta personer till de poster där vi behöver ledamöter eller representanter till

• Fi Stockholms styrelse
• andra förtroendeuppdrag inom Fi Stockholm
• tingsrätterna
• nämnder
• bolag, råd, med mera.

Hur går arbetet till?

När valberedningen ska ta fram ledamöter/representanter skickar de ut en nomineringsfråga till medlemmarna. De kan också be personer de tror skulle passa att kandidera. Sedan görs ett första urval bland dem som nominerat sig (eller blivit nominerade) för att se vilka som uppfyller kriterierna för posten. De som gör det kallas till intervju. Efter intervjuerna sammanställer valberedningen ett förslag som medlemmarna sedan får rösta på.

Valberedningen arbetar löpande under året, med regelbundna möten och med arbetstoppar när styrelse ska beredas och kandidatlistor ska sammanställas.

Hur ska valberedningen se ut?

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av 5–13 personer och ska ha en sammansättning som speglar Feministiskt initiativs tankar om intersektionalitet, antirasism och normkritik. Vi tror också att det är viktigt att ledamöterna känner till hur Fi Stockholm fungerar och vet vad som händer i organisationen.

Valberedningen väljs på ett år.

Vem kan kandidera till valberedningen?

Du ska vara medlem i Fi och bo i Stockholm stad, och du får gärna vara aktiv i andra delar av Feministiskt initiativ.

Du kan kombinera det här uppdraget med vissa andra förtroendeuppdrag i Fi, som nämndemannauppdrag, plats i nämnder, i bolag och råd, med mera – du är då inte med och bereder sådana uppdrag.

Du kan inte kombinera det med att sitta i Fi Stockholms styrelse eller kandidera till/ha en plats fullmäktige, eftersom beredningen av de uppdragen är en sådan stor del av valberedningens uppgift.

Några frågor?

Har du några frågor, mejla dem till styrelsen!

Anmäl intresse här!

Skicka in din intresseanmälan senast 3 mars så kommer den vara med i informationsmaterialet vid årsmötet. Men det går också att kandidera direkt på årsmötet.

Här är länken till formuläret till intresseanmälan!

Sök till Fi Storstockholms styrelse!

Ta chansen och var med för att driva Fi Storstockholm under 2018!

Vill du vara med och bidra med feministisk politisk förändring för jämlikhet, bryta segregationen och motverka diskriminering i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp? Sök då till en av posterna i Fi Storstockholms styrelse!

Vi i Fi Storstockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker särskilt dig som bor, har nätverk eller är verksam i någon av Stockholms förorter. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Styrelsen väljs på årsmötet 17 mars 2018.

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter, med minst 5 suppleanter. Ledamöterna väljs omlott på 2 år. Till det skall det också väljas två revisorer och en reviorssuppleant. Det betyder att flera av de ledamöter som idag sitter i styrelsen kommer att fortsätta sitt uppdrag då de vid årsmötet 2017 valdes på 2 år.

Anmäl ditt intresse i det här formuläret. Sista dag att söka är den 5 februari.

Frågor? Mejla valberedning@fistorstockholm.se

Viktiga datum

5 februari – sista datum för att kandidera och/eller nominera andra till Fi Storstockholms styrelse.

17 mars – årsmötet för Fi Storstockholm

Beskrivning av uppdraget

 • FiSS har till uppgift att sprida information om Feministiskt initiativs politik, att verka för opinionsbildning och att driva politiska frågor inom regionen.
 • FiSS ska verka för folkbildningsverksamhet, vilken ska omfatta egna medlemmar och kan vara öppen för icke medlemmar.
 • FiSS ska arbeta med samordning och organisering av det partipolitiska arbetet på regional nivå, såväl inom som utanför parlamentariska församlingar.
 • FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska
 • frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.
 • FiSS ska vara ett forum för politisk diskussion medlemmar emellan och fungera som länk för
 • kommunikation mellan regionens enskilda medlemmar och den nationella styrelsen för feministiskt initiativ.
 • FiSS har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen på regional nivå, rörande såväl politiska som organisatoriska frågor
 • Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Fi Stockholm.

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är medlem i Feministiskt initiativ
• är bosatt i Storstockholm
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Storstockholms
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

 

Sök till Fi Stockholms styrelse

Ta chansen och var med för att driva Fi Stockholms valrörelse 2018!

Vill du vara med och bidra med feministisk politisk förändring för jämlikhet, bryta segregationen och motverka diskriminering i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp? Sök då till en av posterna i Fi Stockholms styrelse!

Vi i Fi Stockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker särskilt dig som bor, har nätverk eller är verksam i någon av Stockholms förorter. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Vi kommer att välja en ny kassör till styrelsen och söker därför dig som har kompetens i ekonomisk hantering. Styrelsen väljs på årsmötet 10 mars 2018.

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 11 ledamöter, och de väljs omlott på 2 år. Det betyder att flera av de ledamöter som idag sitter i styrelsen kommer att fortsätta sitt uppdrag då de vid årsmötet 2017 valdes på 2 år.

Anmäl ditt intresse i det här formuläret. Sista dag att söka är den 26 januari.

Frågor? Mejla valberedning-staden@fistockholm.se.

Beskrivning av uppdraget
Som styrelseledamot i Fi Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet och vara motorn som driver Fi Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018. Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Fi Stockholm.

Vi i Fi Stockholms valberedning uppmanar dig att nominera dig själv eller någon du känner till Fi Stockholms styrelse!

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är medlem i Feministiskt initiativ
• är bosatt i Stockholms kommun
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

Vi söker Fi Stockholms nästa valberedning – ska du vara med?

Nu håller Fi Stockholms valberedning som bäst på med sitt arbete att sätta ihop styrelse och revisorer för 2017–2018. Men det finns en viktig funktion som de inte får föreslå folk till: nästa valberedning.

Det är vanligt att en nya valberedning väljs bland de medlemmar som kommer årsmötet. Det kan funka väldigt bra, men det är inte säkert att det går att få ihop en valberedning. Vi behöver också en valberedning som kan representera alla medlemmar – inte bara dem som kan komma på årsmötet.

Därför använder vi oss av en föranmälan för att kandidera – länken finns längst ned!

Det är styrelsen som tar emot anmälningarna, och alla som anmäler sitt intresse kommer att presenteras. Styrelsen gör alltså inget urval bland kandidaterna.

Det går förstås bra att nominera någon annan! Men du ska ha pratat med den innan och tagit reda på om den vill ställa upp.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppgift är att hitta personer till de poster där vi behöver ledamöter eller representanter till

• Fi Stockholms styrelse
• andra förtroendeuppdrag inom Fi Stockholm
• tingsrätterna
• nämnder
• bolag, råd, med mera.

Inför valåret sköter valberedningen också arbetet med att sammanställa kandidatlistor.

Hur går arbetet till?

När valberedningen ska ta fram ledamöter/representanter skickar de ut en nomineringsfråga till medlemmarna. De kan också be personer de tror skulle passa att kandidera. Sedan görs ett första urval bland dem som nominerat sig (eller blivit nominerade) för att se vilka som uppfyller kriterierna för posten. De som gör det kallas till intervju. Efter intervjuerna sammanställer valberedningen ett förslag som medlemmarna sedan får rösta på.

Valberedningen arbetar löpande under året, med regelbundna möten och med arbetstoppar när styrelse ska beredas och kandidatlistor ska sammanställas.

Hur ska valberedningen se ut?

Enligt de föreslagna nya stadgarna ska valberedningen bestå av 5–13 personer och ska ha en sammansättning som speglar Feministiskt initiativs tankar om intersektionalitet, antirasism och normkritik. Vi tror också att det är viktigt att ledamöterna känner till hur Fi Stockholm fungerar och vet vad som händer i organisationen.

Valberedningen väljs på ett år.

Vem kan kandidera till valberedningen?

Du ska vara medlem i Fi och bo i Stockholm stad, och du får gärna vara aktiv i andra delar av Feministiskt initiativ.

Du kan kombinera det här uppdraget med vissa andra förtroendeuppdrag i Fi, som nämndemannauppdrag, plats i nämnder, i bolag och råd, med mera – du är då inte med och bereder sådana uppdrag.

Du kan inte kombinera det med att sitta i Fi Stockholms styrelse, vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, eftersom beredningen av de uppdragen är en sådan stor del av valberedningens uppgift.

Några frågor?

Har du några frågor, mejla dem till styrelsen!

Anmäl intresse här!

Skicka in din intresseanmälan senast 10 maj så kommer den vara med i informationsmaterialet vid årsmötet. Men det går också att kandidera direkt på årsmötet.

Här är länken till formuläret till intresseanmälan!

Sök förtroendeuppdrag för F!

Nu söker Fi Stockholm en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Sista ansökningsdag är 5 mars.

Feministiskt initiativ Stockholms valberedning söker dig som är intresserad av att utveckla och driva arbetet i Feministiskt initiativ Stockholm. Vi söker nu en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Läs mer om uppdragen nedan.

Sökes: Ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Vad innebär uppdraget?

Det första Fi drev igenom när vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 var inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Det är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter och har nu funnits drygt ett år. Något som utmärker rådet och som vi drev stenhårt i förhandlingarna var att rådet skulle bestå av såväl politiker som särskilt sakkunniga från det civila samhället. Detta för att minska glappet mellan politiker och civilsamhälle. Politiken saknar många gånger den expertkunskap som finns hos de som jobbar dagligen med att bevaka och försvara mänskliga rättigheter, därför var det viktigt att få in den kunskapen i det kommunala arbetet. Rådet fungerar som en remissinstans och ger sin syn på förslag från både staden och regeringen, men kan också lyfta egna förslag och frågor till ledande politiker och tjänstemän.

Rådet består av 13 ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda och representerar de partier som sitter i kommunstyrelsen. Sex ledamöter och tre ersättare är särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter och är inte företrädare för något politiskt parti eller organisation.

 Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – vill jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms kommun.
 • – har god kännedom om mänskliga rättigheter och vill driva och utveckla politiken i staden på det här området
 • – driva frågor som rör mänskliga rättigheter i valet 2018.
 • – är folkbokförd i Stockholms stad.
 • – är medlem i Feministiskt initiativ.
 • – kan påbörja uppdraget snarast.
 • – kan avsätta den tid som krävs för uppdraget.
 • – kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv.
 • – har en vana att arbeta självständigt.
 • – har erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom feministiskt initiativ.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4. Bifoga gärna CV separat.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3. Intervjuer kommer hållas den 6 och 7 mars. 

 

Sökes: Ersättare till valnämnden i Stockholms stad

Vad innebär uppdraget?

Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämndens arbete kan beskrivas som demokratins administration. Om du är intresserad av statsvetenskap och politik är detta ett lärorikt och viktigt förtroendeuppdrag. Arbetet är som mest intensivt inför valet. Ett uppdrag i valnämnden är en bra start för någon som vill känna på och testa hur det är i politikens rum

Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – är folkbokförd i Stockholms stad.
 • – är medlem i Feministiskt initiativ.
 • – kan påbörja uppdraget snarast.
 • – kan avsätta den tid som krävs för uppdraget.
 • – kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv.
 • – har en vana att arbeta självständigt.
 • – erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3.

 

Sökes: Nämndeman till Solna tingsrätt

Vad innebär uppdraget?

Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.

Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättsystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättsystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/ Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – är intresserad av rättsfrågor
 • – har kunskap om intersektionalitet
 • – har ett långsiktigt engagemang
 • – är folkbokförd i Akalla, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga eller Vällingby.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3.