Stockholm satsar mot våld i nära relationer

24 miljoner kronor avsätts till skyddade boenden i Stockholms stads budget för 2016. Det är en tredubbling av stödet på två år. Samtidigt stärks arbetet mot våld i nära relationer i stadens egna verksamheter. Barn på skyddade boenden ska garanteras förskola och skola, bostadsbolagen ska se över förturssystemet för våldsutsatta och socialtjänsten ska kompetensutvecklas. Det är några av satsningarna i Stockholms stads budget för 2016 som presenterades tidigare idag.

– Den rödgrönrosa majoriteten tar nu ett helhetsgrepp om våldsfrågan. Kvinnojourerna får för andra året i rad utökad finansiering. Tidigare har jourerna tvingats ansöka om finansiering år för år vilket har varit skakigt för kontinuiteten i deras verksamheter. Nu kan vi också inleda längre samarbeten för att säkra jourernas långsiktiga finansiering i och med att vi inför idéburet offentligt partnerskap, säger Gita Nabavi (Fi).

Bostadsmarknaden slår hårt mot våldsutsatta barn och vuxna som tvingas lämna sina hem. Därför ska staden nu erbjuda stöd och hjälp till annat boende för de som inte kan återvända. Bostadsbolagen får i uppdrag att öka antalet skyddade boenden, upprätta övergångslägenheter för de som tvingas flytta och se över förturssystemet i bostadskön för våldsutsatta. Idag tvingas kvinnor och barn stanna på kvinnojourerna vilket försvårar att ta emot fler skyddssökande.

– Vi är otroligt imponerade av det fantastisk arbete som kvinno- och tjejjourerna uträttar och vi kan vara en viktig aktör i det arbetet. Jag är mycket glad över den omfattande säkerhetssatsningen mot våld i nära relationen som Stockholm stad nu kan presentera, fortsätter Gita Nabavi (Fi).

Satsning mot våld i nära relationer ur budget 2016

 • Mer pengar till kvinnojourerna.
  En ökning från 8 miljoner 2014 till 21 miljoner 2016.
  Offentligt partnerskap för långsiktig finansiering.
 • Barn som bor på skyddat boende ska garanteras skola och förskola.
 • Bostadsförsörjningen för våldsutsatta.
  Öka antalet skyddade boenden.
  Fler genomgångsbostäder för våldsutsatta som tvingas flytta.
  Se över förturssystemet i bostadskön.
 • Förstärkt arbete mot våld i stadsdelsnämnderna.
  Mer pengar till socialtjänsten.
  Utreda egen budgetpost för våld i nära relationer.
 • Kompetensutveckling av socialtjänsten i bemötande av våldsutsatta och våld i hederns namn.
 • Nya rutiner för att stötta kvinnojourer som tvingas byta lokaler.
 • Särskilda satsningar på våldsutsatta papperslösa.

Budgeten i sin helhet hittar du här.

För vidare information:
Zandra Bergman

Pressekreterare
Feministiskt initiativ
+46 761 22 91 75
zandra.bergman@stockholm.se