Strategimöte om kommun- och landstingsskuggning

Välkommen du som vill diskutera strategier för kommun- och landstingsskuggning för hela Stockholmsregionen!

Datum: 3/3, klockan 18–20
Plats: Kulturhuset, Teaterbaren
Tillgänglighet: God

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen, telefonnummer 0730363600
Mejl: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se