”Viljornas kamp” på SVT Kunskapskanalen

Snart visas Viljornas kamp – filmen om Fi igen! Nu på onsdag 2/3 visas första delen och nästa onsdag 9/3 den andra, båda dagarna kl. 21.00 på Kunskapskanalen. Missa för allt i världen inte det!

Läs mer på nationellas sida!

Foto: Liv Weisberg