Tips: Heldagskonferens om partiernas väg ur krisen

Den 18 oktober arrangerar ABF, Arena Idé, Fores, Sektor3 och Studieförbundet vuxenskolan, tillsammans med några av riksdagspartierna, heldagskonferensen Partiernas väg ur krisen – en konferens om medlemmarna, medborgarna och idéerna. Hundratalet personer, däribland Fi:s talesperson Sissela Nordling Blanco, samlas för att diskutera det svenska partisystemets framtid och vilken roll den spelar i vårt demokratiska system.

Konferensen är gratis. Läs schemat för dagen och anmäl dig på Sektor3:s hemsida.

De politiska partierna i Sverige befinner sig vid ett vägskäl. Även om nya partier föds och ökar i medlemsantal så är allt färre svenskar medlemmar i partier generellt. Och partiorganisationerna styrs allt mer av experter och tjänstemän. Samtidigt som samhällsengagemanget bland medborgarna idag är starkare än någonsin, är engagemanget för partierna lågt.

Vilka vägar framåt finns för partipolitiken? Hur kan partierna fånga upp nya idéer och strömningar i samhället? Vilken roll ska partierna och övriga civilsamhället spela för demokrati och medborgarinflytande? Hur ska politiken finansieras när medlemmarna inte längre gör det? Ska framtidens demokrati bygga på folkrörelser, eller på något annat?

Konferensen riktar sig till dig som är partipolitiskt engagerad, aktiv i en organisation med intresse för partiernas utveckling eller som vill följa debatten om partiernas roll i samhället.