Tisdagsmöte 15/2 med SIOS kvinnokommitté: intersektionalitet och diskriminering

Nu på tisdag 15/2 kommer Meheret Dawit och Larisa Jolobova från SIOS kvinnokommitté och talar om intersektionalitet och diskriminering:

”Ensamföräldrar med etnisk minoritetsbakgrund har det svårare än de med helsvensk bakgrund. Akademiker med utländsk bakgrund har svårare att få jobb än de som har ”svenska” namn, trots samma utbildning – är de dessutom kvinnor är det ännu svårare.
Vi har nog inga färdiga förslag, men som vanligt handlar det om att de som är berörda och vet något om förhållandena måste få reellt inflytande och erkännande för sin kompetens. Mindre prat och mer verkstad!”

Hur ser vår politik ut på det här området? Är det frågor som vi behöver lyfta mer? Diskussionen fortsätter.

Tid: 18.00–21.00
Plats: Midsommargården, t-bana Telefonplan. Entré i vinkeln mellan biblioteket och mataffären.
Tillgänglighet: Okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc, dock finns inga anpassade toaletter