Valmöte för Solna 18/3

Välkommen på valmöte för Fi Solna!

När: tisdag 18 mars, kl. 18.00–19.00
Var: Barnängsgatan 11, Södermalm
Tillgänglighet: God för rullstol, ej hörselslinga.

Fi Solna har bestämt sig för att gruppen vill ställa upp i kommunalvalet 2014. Därför ska vi ska besluta att Fi Solna ska bli en kommunförening och gå till val.

Röstberättigade är närvarande på mötet som är medlemmar i Feministiskt initiativ 2013 2014 och har uppgett adress i Stockholms län till nationella medlemsregistret.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fråga om medlemsmötet blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om Solna som kommunförening inom avdelning Storstockholm
9. Beslut om att delta i val
10. Fastställande av att valberedning för tidigare landstings- och kommunlistor även arbetar med Solna.
11. Fastställande av arbetsordning för valberedning
12. Fastställande av tidpunkt för möte där listor till parlamentariskt initiativ fastställs
13. Fastställande av valförfarande på valmötet
14. Beslut om att det valförfarande vid valkonferensen som beslöts vid ordinarie valmöte 25 augusti även gäller Solna.
15. Mötets avslutande

Har du några frågor går det bra att mejla oss på stockholm@feministisktinitiativ.se eller ringa vår medlemstelefon 0736-52 18 26.

Feministiska hälsningar,
FiSS styrelse