Rekryteringen av samordnare senareläggs

På grund av kommande omorganisation av Feministiskt initiativ inom Stockholmsregionen måste vi dra tillbaks, senarelägga och till en del omdefiniera den utannonserade tjänsten som samordnare.

Vi beklagar detta men hoppas att beslutet leder till större tydlighet när det är dags för en samordnare att anställas, något som kommer att gagna Feministiskt initiativ och dess medlemmar och ge en långsiktig stabilitet.

Vänliga hälsningar
Fi Storstockholms styrelse