#denrosaperioden

Picasso hade sin blå period och Gudrun Schyman har sin rosa.

Fi Stockholm lanserar kampanjen #denrosaperioden för att lyfta den rosa kulturpolitiken i Stockholm stad. Till vår hjälp har vi Gudrun Schyman och hennes målande beskrivningar av samhällets maktstrukturer.

På 750 homepartyn över hela landet har Gudrun Schyman informerat om samhällets strukturer med över 2250 teckningar. På Stockholms Auktionsverk auktioneras nu Gudrun Schymans teckningar ut, under temat politisk konst, tillsammans med verk av konstnärer som Kjartan Slettemark, Carl Johan De Geer, Cecilia Löfström och politiska grupper som Black Power/frige Angela Davis och OSPAAAL. Online auktionen är öppen mellan 24 april – 1 maj och teckningarna finns att beskåda i Frihamnen.

Vill du ha ett signerat orginal av Gudrun Schyman och samtidigt stödja Fi:s fortsatta arbete i Stockholm stad? Bjud på en tavla via https://online.auktionsverket.se/.

Kulturpolitiken
Med kampanjen vill Fi Stockholms lyfta den lokala kulturpolitiken.Den rosa periodens konst uppmärksammar de patriarkala strukturer, som i högsta grad kommer till uttryck även inom kulturområdet, som råder i samhället.

– #Metoo och skandalerna inom Svenska akademien visar på att kulturen är i ett stort behov av förnyelse. Vi måste städa bort det unkna och skapa en rosa period, där kvinnor och kvinnors skapande får ta plats på lika villkor.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm

Fi Stockholm vill under kommande mandatperiod bl.a.:
• se en kraftig ökning av kulturbudgeten. Kulturen måste värderas högre inom politiken och därmed ge mer utrymme för kulturen att ta plats i stadens rum och i människors vardag.
• genomföra en stor satsning på ateljéer och lokaler för konstnärer och kulturarbetare, samt öka ateljéstödet. Staden måste ha plats för konstnärer och deras atéljer. När staden bygger nya bostadsområden måste det vara självklart att ge plats för kultur och skapande.
• ge alla barn möjligheten att utöva kultur. Det ska inte hänga på att barnet har resursstarka föräldrar, om barnet får lära sig spela ett instrument eller delta i annan kulturverksamhet. FI vill flytta in kulturskolan i skolans verksamhet. Barn ska kunna delta i kulturskolan direkt efter lektionerna och inte vara i behov av föräldrar som skjutsar eller betalar dyra avgifter.

Under den senaste mandatperioden har Fi Stockholm ingått i den styrande majoriteten i Stockholm och omfördelat stadens resurser inom kulturområdet för att motverka snedfördelning, bland annat har avgifterna till kulturskolan minskat kraftigt. Fi Stockholm har också fått igenom en satsning på ett helt nytt kvinnohistoriskt museum i Stockholm.

Fi Stockholm fortsätter färga Stockholm rosa!

För mer information:
Kampanjsida: denrosaperioden.se
Stockholms auktionsverk: https://online.auktionsverket.se/

1 maj med Feministiskt initiativ i Stockholm

1 MAJ MED FEMINISTISKT INITIATIV I STOCKHOLM
• En feministisk politik för social rättvisa •

Det blåser nationalistiska högervindar över Sverige och Europa. Men i Stockholm där Fi är med och styr staden sätter vi social rättvisa, frihet från våld och mänskliga rättigheter högst upp på den politiska agendan.

Feministiskt initiativ är den progressiva kraft som Stockholm och Sverige behöver för att kunna bryta segregationen och för ett antirasistiskt feministiskt samhälle. Demonstrera med oss den 1 maj!

Vi samlas traditionsenligt vid Mariatorget för tal och musik. Sedan avgår marschen mot Tantolunden för en gemensam picknick i parken. Det bjuds på brandtal, musik och kamplust.

TALARLISTA:
➪ Sissela Nordling Blanco – Ordförande Rådet för Mänskliga rättigheter
➪ Annelie Nordström – arbetsmarknadspolitisk talesperson och förstanamn i landstingsvalet
➪ Lisa Palm – Ordförande för Fi Stockholm
➪ Hedda Tingskog – Valtalesperson för Unga Feminister
➪ Farida al-Abani – Socialpolitisk talesperson

Vi demonstrerar för att:
➪ att bryta segregationen
Vi går till val på att bryta segregationen. Fortfarande ser vi att stora sociala skillnader, skillnader i demokratiskt deltagande och lågt förtroende för samhällsinstitutioner, ojämlik tillgång till arbete, bostad, kultur och fritid präglar staden. Vi genomför politik för att omfördela makt och resurser till förorten.

➪ en välfärd värd namnet
Livet ska vara mer än arbete och arbetet ska vara ordnat så kroppen och själen inte slits ut. Vi har i Stockholm satt stopp för utförsäljningar och de privatiseringar som utarmat välfärden. Kvinnor och utrikesfödda bär upp välfärden, men får sällan rättvist betalt för det. Vi går till val på att ytterligare förbättra villkoren inom välfärden.

➪ ett liv fritt från våld
Rätten till sin egen kropp och frihet från våld är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Exploateringen och handeln med kvinnor och barns kroppar måste stoppas och den som utsatts behöver få rätt stöd och hjälp. Papperslösa kvinnor och transpersoner ska få det skydd som de har rätt till.

Talarlistan uppdateras löpande.

Två förtroendeuppdrag utlyses

Två poster har blivit lediga i Fi Stockholm. Verkar någon av dem intressant för dig kan du anmäla ditt intresse här nedan, eller om du kommer på någon du känner som skulle passa till posten kan du nominera den personen (kom bara ihåg att fråga först om hen vill). Sista ansökningsdag för båda posterna är 14/4. En måste vara medlem i Feministiskt initiativ för att söka.

ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Den första utlysningen gäller en post som ersättare till Överförmyndarnämnden. Nämndens uppgift är att förhindra att den som inte kan bevaka sina juridiska rättigheter, hantera sin ekonomi, förvalta sina pengar eller ta hand om sig själv inte ska försummas ekonomiskt eller rättsligt. Det innebär att nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap med stöd av Föräldrabalkens (FB) regler. Uppdraget är viktigt eftersom du kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb. Sök här.

NÄMNDEMAN VID SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Den andra utlysningen gäller plats i Södertörns Tingsrätt. Uppdraget sträcker sig fram till 2019. Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan. Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/.

Feministiskt initiativ söker dig som:
– är intresserad av rättsfrågor
– har ett långsiktigt engagemang
– är är folkbokförd i någon av Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen eller Vantör. Vet du inte vilken församling du tillhör? Kolla här: https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

Sök här.