Två förtroendeuppdrag utlyses

Två poster har blivit lediga i Fi Stockholm. Verkar någon av dem intressant för dig kan du anmäla ditt intresse här nedan, eller om du kommer på någon du känner som skulle passa till posten kan du nominera den personen (kom bara ihåg att fråga först om hen vill). Sista ansökningsdag för båda posterna är 14/4. En måste vara medlem i Feministiskt initiativ för att söka.

ERSÄTTARE TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Den första utlysningen gäller en post som ersättare till Överförmyndarnämnden. Nämndens uppgift är att förhindra att den som inte kan bevaka sina juridiska rättigheter, hantera sin ekonomi, förvalta sina pengar eller ta hand om sig själv inte ska försummas ekonomiskt eller rättsligt. Det innebär att nämnden ansvarar för tillsyn och handläggning av ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap med stöd av Föräldrabalkens (FB) regler. Uppdraget är viktigt eftersom du kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb. Sök här.

NÄMNDEMAN VID SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Den andra utlysningen gäller plats i Södertörns Tingsrätt. Uppdraget sträcker sig fram till 2019. Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan. Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/.

Feministiskt initiativ söker dig som:
– är intresserad av rättsfrågor
– har ett långsiktigt engagemang
– är är folkbokförd i någon av Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen eller Vantör. Vet du inte vilken församling du tillhör? Kolla här: https://www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

Sök här.