Budget för Stockholms stad 2015

medborgardemokrati_megafonIdag presenterade den politiska majoriteten i Stockholms stad finansborgarrådets förslag till budget för Stockholm 2015.

– Den feministiska och antirasistiska politiken syns mer än någonsin tidigare i stadens budget. Vi gör Stockholm till ett föredöme som en jämlik och öppen stad där alla människor kan utvecklas och färdas väl genom livet. Ett viktigt steg i den riktningen är de ökade insatserna mot våld i nära relationer, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande Rådet för mänskliga rättigheter.

Budgeten finns på Stockholms stads hemsida, och det finns även en sammanfattning att ladda ner (pdf).