Ny styrelse för Fi Stockholm

På Fi Stockholms årsmöte under lördagen valdes en ny styrelse för Fi Stockholm, med både gamla och helt nya medlemmar.

Styrelsen består av 11 ledamöter, som väljs överlappande på två år. Eftersom några av ledamöterna från 2017 har lämnat i förtid är några av de nya fyllnadsvalda.

Ordförande: Lisa Palm (omval, 2 år)
Vice ordförande: Mia Modig (kvarstår)
Kassör: Viking Lindberg (fyllnadsval, 1 år)
Sekreterare: Malin Ericson (kvarstår)
Amanda Wickberg (kvarstår)
Antonia Simon (omval, 2 år)
Mikael Tot (omval, 2 år)
Simon Gozzi (fyllnadsval, 1 år)
Sofia Bellucci (omval/fyllnadsval, 1 år)
Tabesh Motazed Keyvani (nyval, 2 år)
Teresa Tot (omval, 2 år)

Till internrevisorer (1 år) valdes Hedda Tingskog och Madeleine Eriksson, till auktoriserad revisor (1 år) valdes Lena Isik, Winthers revisionsbyrå.

Till valberedning (1 år) valdes Andras Sellfors, Ilyas Khan, Peppe Carlsson och Sara Nilsson Dolah.

Fler ledamöter till valberedningen kommer att väljas på medlemsmöte i maj. Innan dess kommer vi att hålla informationsträffar om hur valberedningsuppdraget funkar. Är du redan nu intresserad av att vara med i valberdedningen? Mejla Malin!

Katarina Taikon-priset – dags att nominera!

Nominera till årets Katarina Taikon-pris!

Priset uppmärksammar och premierar människorättsförsvarare som genom sitt arbete främjar och skyddar mänskliga rättigheter i Stockholm.

Du kan nu nominera en enskild person, en arbetsgrupp, ett projekt, en förening, ett nätverk eller någon annan verksamhet som främjar och skyddar mänskliga rättigheter. Priset som är 100 000 kr är en årlig påminnelse om att det görs fantastiska insatser för att stärka mänskliga rättigheter i vår stad.

Läs mer och nominerar via stockholm.se/taikon fram till 2 juli.

Nu är Fi Järva igång – nästa möte i Husby

I helgen höll Fi Järva sitt första möte, och redan i veckan som kommer är det dags för nästa. Då kommer vi att diskutera vilka frågor vi ska fokusera på, göra en ansvarsfördelning och planera den kommande verksamheten.

När: Tisdag kl. 18.00–20.30
Var: Folkets Husby

Förbered dig gärna före mötet genom att tänka på:
• vilka politiska frågor du tycker att Fi Järva framförallt ska fokusera på?
• vilka politiska frågor vill du själv särskilt jobba med?
• idéer om aktiviteter?
• förslag på organisationer att samarbeta med
• om du kan åta dig något ansvarsområde i lokalgruppen, t ex kommunikation, aktivism, vara sammankallande, att boka lokaler eller något annat

Om du vill vara med i lokalgruppen Fi Järva, men inte kan komma den 30 maj, är det väldigt bra om du vill skicka ett mejl till jarva@feministisktinitiativ.se och berätta vad du tycker. Skicka helst ditt mejl före 30 maj, så att vi kan ta upp dina idéer och synpunkter när vi diskuterar på mötet!

Varmt välkommen!

Vi söker Fi Stockholms nästa valberedning – ska du vara med?

Nu håller Fi Stockholms valberedning som bäst på med sitt arbete att sätta ihop styrelse och revisorer för 2017–2018. Men det finns en viktig funktion som de inte får föreslå folk till: nästa valberedning.

Det är vanligt att en nya valberedning väljs bland de medlemmar som kommer årsmötet. Det kan funka väldigt bra, men det är inte säkert att det går att få ihop en valberedning. Vi behöver också en valberedning som kan representera alla medlemmar – inte bara dem som kan komma på årsmötet.

Därför använder vi oss av en föranmälan för att kandidera – länken finns längst ned!

Det är styrelsen som tar emot anmälningarna, och alla som anmäler sitt intresse kommer att presenteras. Styrelsen gör alltså inget urval bland kandidaterna.

Det går förstås bra att nominera någon annan! Men du ska ha pratat med den innan och tagit reda på om den vill ställa upp.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppgift är att hitta personer till de poster där vi behöver ledamöter eller representanter till

• Fi Stockholms styrelse
• andra förtroendeuppdrag inom Fi Stockholm
• tingsrätterna
• nämnder
• bolag, råd, med mera.

Inför valåret sköter valberedningen också arbetet med att sammanställa kandidatlistor.

Hur går arbetet till?

När valberedningen ska ta fram ledamöter/representanter skickar de ut en nomineringsfråga till medlemmarna. De kan också be personer de tror skulle passa att kandidera. Sedan görs ett första urval bland dem som nominerat sig (eller blivit nominerade) för att se vilka som uppfyller kriterierna för posten. De som gör det kallas till intervju. Efter intervjuerna sammanställer valberedningen ett förslag som medlemmarna sedan får rösta på.

Valberedningen arbetar löpande under året, med regelbundna möten och med arbetstoppar när styrelse ska beredas och kandidatlistor ska sammanställas.

Hur ska valberedningen se ut?

Enligt de föreslagna nya stadgarna ska valberedningen bestå av 5–13 personer och ska ha en sammansättning som speglar Feministiskt initiativs tankar om intersektionalitet, antirasism och normkritik. Vi tror också att det är viktigt att ledamöterna känner till hur Fi Stockholm fungerar och vet vad som händer i organisationen.

Valberedningen väljs på ett år.

Vem kan kandidera till valberedningen?

Du ska vara medlem i Fi och bo i Stockholm stad, och du får gärna vara aktiv i andra delar av Feministiskt initiativ.

Du kan kombinera det här uppdraget med vissa andra förtroendeuppdrag i Fi, som nämndemannauppdrag, plats i nämnder, i bolag och råd, med mera – du är då inte med och bereder sådana uppdrag.

Du kan inte kombinera det med att sitta i Fi Stockholms styrelse, vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, eftersom beredningen av de uppdragen är en sådan stor del av valberedningens uppgift.

Några frågor?

Har du några frågor, mejla dem till styrelsen!

Anmäl intresse här!

Skicka in din intresseanmälan senast 10 maj så kommer den vara med i informationsmaterialet vid årsmötet. Men det går också att kandidera direkt på årsmötet.

Här är länken till formuläret till intresseanmälan!

Årsmöte för Fi Stockholm och politikmöte 13–14 maj

Välkommen till Fi Stockholms första ordinarie årsmöte och till ett medlemsmöte med politiinriktning!

På årsmötet 13 maj ska vi välja en ordinarie styrelse för Fi Stockholm och också besluta om hur vår organisation ska se ut framöver. Fi Stockholm har funnits länge och ställt upp i kommunval 2006, 2010 och 2014, men har förvaltats av Fi Storstockholm. Våren 2016 beslöt medlemmarna att det var dags att göra Fi Stockholm till en självständig förening, med egna stadgar och egen styrelse. Det första steget tog vi 4 december när vi konstituerade föreningen. Och nu är det dags att besluta om stadgar och arbetsordningar.

På medlemsmötet 14 maj ska vi uppdatera vår politik för Stockholms stad. Läs vårt politikdokument här!

All info finns på den särskilda årsmötessidan – i kallelsen som gick ut till alla medlemmar finns lösenordet till sidan.

Vi ses!

Led förändringen – ta plats i Fi Stockholms nya styrelse!

Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018.

Vill du vara med och arbeta för att bryta segregation, diskriminering och ojämlikhet i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp?

Sök då till en av posterna i Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker därför dig som har erfarenhet av verksamhet eller nätverkande i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef i ideella organisationer. Vi söker dig som har kunskap om eller erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.

Ta plats i Feministiskt initiativ Stockholms nya styrelse!

Beskrivning av uppdraget
Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018. Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Feministiskt initativ Stockholm.

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning uppmanar dig att nominera dig själv eller någon du känner till Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är eller blir medlem i Feministiskt initiativ
• är skriven och bosatt i Stockholms kommun
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

Du som vill kandidera till posten som styrelsens ordförande bör:
• vara välförankrad i Fi:s politik och organisation eller ha gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta antirasistiskt och feministiskt
• ha en djupgående förståelse för det intersektionella perspektivet
• ha erfarenhet av styrelsearbete samt av att leda och få en grupp att arbeta sammanhållet och effektivt

Du som vill kandidera till posten som styrelsens viceordförande bör:
• vara van vid styrelsearbete samt både kan och är villig att ta över ordföranderollen om det skulle behövas
• ha förmågan att ta svåra beslut och leda styrelsearbetet tillsammmans med styrelsens ordförande
• vara van att leda en politisk och ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som styrelsens kassör bör:
• ha erfarenhet av att budgetera, utvärdera och redovisa en förenings ekonomi
• kunna föredra årsbokslut för årsmötet

Utöver de tre ovannämnda obligatoriska funktionerna har styrelsen två ansvarsområden, arbetsgivaransvar och kommunikation, där särskild kompetens behövs. Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning söker därför kandidater till styrelsen som kan tänka sig att ha arbetsgivaransvar eller kommunikationsansvar.

Du som vill kandidera till en av två poster som styrelsens arbetsgivaransvariga bör:
• ha kunskaper inom arbetsrätt eller ha erfarenhet av att arbeta fackligt
• ha erfarenhet av att vara chef i en ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som kommunikationsansvarig bör:
• ha kunskaper om att arbeta med strategisk kommunikation
• ha journalistbakgrund eller medievana
• erfarenhet av PR-arbete

Du som kandiderar till övriga ledamotsposter bör ha erfarenhet av något av följande:
• arbete inom Feministiskt initiativ eller annan antirasistisk feministisk organisation
• erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete
• erfarenhet av ledarskap inom ideella och/eller politiska organisationer
• medlemsrekrytering
• organisationsutveckling

Skicka in din nominering till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017

Ytterligare förtroendeuppdrag att söka

Feministiskt initiativ Stockholm söker också en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Läs mer om uppdragen nedan.

Ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Vad innebär uppdraget? 
Det första Fi drev igenom när vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 var inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Det är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter och har nu funnits drygt ett år. Något som utmärker rådet och som vi drev stenhårt i förhandlingarna var att rådet skulle bestå av såväl politiker som särskilt sakkunniga från det civila samhället. Detta för att minska glappet mellan politiker och civilsamhälle. Politiken saknar många gånger den expertkunskap som finns hos de som jobbar dagligen med att bevaka och försvara mänskliga rättigheter, därför var det viktigt att få in den kunskapen i det kommunala arbetet. Rådet fungerar som en remissinstans och ger sin syn på förslag från både staden och regeringen, men kan också lyfta egna förslag och frågor till ledande politiker och tjänstemän.
Rådet består av 13 ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda och representerar de partier som sitter i kommunstyrelsen. Sex ledamöter och tre ersättare är särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter och är inte företrädare för något politiskt parti eller organisation.

Feministiskt initiativ söker dig som:
• vill jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms kommun
• har god kännedom om mänskliga rättigheter och vill driva och utveckla politiken i staden på det här området
• driva frågor som rör mänskliga rättigheter i valet 2018
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• har erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4. Bifoga gärna CV separat.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Ersättare till valnämnden i Stockholms stad

Vad innebär uppdraget?
Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämndens arbete kan beskrivas som demokratins administration. Om du är intresserad av statsvetenskap och politik är detta ett lärorikt och viktigt förtroendeuppdrag. Arbetet är som mest intensivt inför valet. Ett uppdrag i valnämnden är en bra start för någon som vill känna på och testa hur det är i politikens rum

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Nämndeman till Solna tingsrätt

Vad innebär uppdraget?
Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.

Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/ Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Feministiskt initiativ söker dig som: 
• är intresserad av rättsfrågor
• har kunskap om intersektionalitet
• har ett långsiktigt engagemang
• är folkbokförd i Akalla, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga eller Vällingby

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017

Unga jobbsökande får SL-kort

SL-kort ska få fler unga att ta sig till stadens Jobbtorg. Det är ambitionen med Stockholms stads nya satsning för unga med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En miljon kronor avsätts för ändamålet i budget 2017.

– Det handlar framför allt om unga som fortfarande bor hemma och där familjen inte har råd med SL-kort. Risken finns att de låter bli att söka stöd och då får vi unga som hänger i centrum istället för att gå i skolan, säger Sissela Nordling Blanco, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Jobbtorg för ungas målsättning är att hjälpa unga tillbaka till skolan. En förutsättning är då att unga har möjlighet att ta sig dit. Jobbtorg för unga finns idag på tre platser: Globen, Skärholmen och Kista.

– Vi vet att många unga måste planka för att ta sig till stadens jobbtorg. Förhoppningsvis sänker vi nu tröskeln för ungdomar som inte går i gymnasiet att ta kontakt med jobbtorgen och få hjälp att komma tillbaka till skolan, fortsätter Sissela Nordling Blanco (Fi).

Den rödgrönrosa majoriteten presenterar budgeten i sin helhet onsdag den 12:e oktober.

b

Nu startar Stockholm boende för traffickingoffer

För första gången upprättar Stockholm stad platser på skyddat boende för personer utsatta för människohandel och prostitution. Utöver boendeplatser stärker staden också sitt uppsökande arbete. Totalt fem miljoner kronor avsätts i Stockholm stads budget 2017 för insatser mot människohandel och prostitution.

Stockholm stad startar den första kommunala boendeverksamheten för människor utsatta för människohandel och prostitution. Utöver boendeplatser och rehabilitering stärker staden också sitt uppsökande arbete.

– Människohandel är vår tids slaveri och ett växande problem i takt med att allt fler barn och kvinnor befinner sig på flykt. Målet är att komma i kontakt med kvinnor och barn som kan ha fråntagits sina pass, avvikit från sina boenden, hålls inlåsta eller på andra sätt saknar kontakt med samhället, kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka hjälp, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ.

FN räknar människohandel till världens tredje största organiserade brottslighet. UNICEF uppskattar att omkring 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Men eftersom verksamheten är dold och olaglig, finns ingen exakt statistik över hur många som drabbas i Stockholm. Offren för människohandel utsätts bland annat för hot, misshandel, övergrepp, våldtäkt, tortyr, fysiska skador, förödmjukelser och förnedring.

– Jag är stolt över att vi nu tar ett större ansvar i den här viktiga frågan. Här rör det sig om personer som lever i Stockholm och som utsatts för brott här. Då är det vårt ansvar att se till att de får hjälp, fortsätter Anna Rantala Bonnier.

Staden arbetar även med uppsökande verksamhet gentemot ensamkommande barn och unga i Stockholms riskmiljöer. Polisen uppskattar att ett par hundra ensamkommande barn drar runt på gatorna i Stockholm city, främst kring Sergels torg.

– Det har kommit flera indikationer på att barnen exploateras för prostitution, droghandel och annan typ av brottslighet. Nu vill vi komma i kontakt med barnen och undersöka hur staden kan skydda dem från att falla offer för människohandel och prostitution, fortsätter Anna Rantala Bonnier.

Arbete mot människohandel och prostitution i budget 2017

  • Ungdomsjouren ska stärka sitt uppsökande arbete mot unga som utsätts för människohandel och prostitution.
  • Länskoordinatorn mot människohandel ges ett samlat ansvar för handläggning av ärenden som rör människohandel.
  • Socialnämnden ska se över möjligheten att vika ett antal boendeplatser i skyddat boende för målgruppen.

14470440_1311650015513808_7847760032933149454_n