Kandidera till Fi Storstockholms styrelse

karusellbildVill du delta i det viktiga arbetet med att leda Feministiskt initiativ Storstockholm? Eller vet du någon annan som du tror skulle passa för uppdraget?

Styrelsen leder och samordnar Fi Storstockholms arbete. Den nya styrelsen kommer gemensamt att forma sina egna arbetssätt. Politiken drivs i första hand i kommun- och landstingsutskotten.

Fi Storstockholm är en avdelning till Feministiskt initiativ och omfattar Stockholms län. Avdelningen driver egen verksamhet på länsnivå och samordnar och stödjer länets medlemsgrupper på kommunnivå. Den egna verksamheten innefattar administration, kommunikation, politik, medlemsverksamhet, bildning och evenemang.

Att leda Fi Storstockholm är roligt, stimulerande och lärorikt men kräver också en hel del tid. Under 2015 kommer vi att inleda ett omfattande utvecklingsarbete av organisationen, och stora delar av det ligger på styrelsen. Utöver det löpande styrelsearbetet kommer ledamöterna alltså att ansvara för att driva de olika utvecklingsområdena, enskilt eller i grupp. Det viktigaste är därför att du som kandiderar har möjlighet att prioritera styrelsearbetet framför andra fritidsaktiviteter.

Valberedningen söker nu 11 styrelseledamöter och två revisorer. Samtliga väljs på två år. Du måste vara medlem i Feministiskt initiativ och bo i Storstockholm, men behöver inte ha tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Vi strävar efter mångfald bland styrelseledamöterna vad gäller bakgrund, erfarenheter och olika slags kompetens. Viktigast är dock ditt engagemang och din tid!

För att kandidera eller nominera andra, fyll i formuläret här: http://goo.gl/forms/mYJS50dGrb.

Viktiga datum
31 december 2014 – sista datum för att kandidera och/eller nominera andra till Fi Storstockholms styrelse.
2 februari – valberedningens förslag på ny styrelse ska vara klart.
28 februari – Fi Storstockholms årsmöte.

Närmare information om årsmötet kommer senare, med styrelsens kallelse.

Intervjuer kommer att ske i januari. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Välkommen!

/Valberedningen