Feministiskt initiativ presenterar rapport: 1 år i stadshuset

Idag presenterar Feministiskt initiativ en rapport om det första året i Stockholms stadshus. I rapporten redogör partiet för vad det innebär att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken och på vilka sätt Feministiskt initiativ gör skillnad i Stockholmspolitiken. 

– Vi kan blicka tillbaka på ett lärorikt första år. Feministiskt initiativ bygger sin politik på 10 års erfarenhet av utomparlamentariskt arbete, skillnaden är att vi nu kan påverka inifrån. Vi har tagit plats i maktens rum, men prioriteringarna är fortfarande desamma, säger Gita Nabavi, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Många lever i föreställningen att Sverige är ett land fritt från förtryck och brott mot de mänskliga rättigheterna. Men Stockholm och Sverige har fortfarande stora utmaningar. Stockholm behöver ett självständigt feministiskt parti som sätter mänskliga rättigheter, feminism och antirasism högst på den politiska dagordningen.

– Mänskliga rättigheter utgör grunden för Feministiskt initiativs politik. Vi har satsat på kvinnojourerna, stärkt barnrättsperspektivet och envist försvarat EU-medborgares rättigheter. Det smittar av sig. Vi får feminister och antirasister i andra partier att bekänna färg, fortsätter Gita Nabavi.

Läs hela rapporten:
1 år i stadshuset – Feministiskt initiativs inträde i Stockholmspolitiken

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare
Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75

Feministiskt initiativ efter valen 2014 

I valet fick Feministiskt initiativ 4,64 procent av stockholmarnas röster vilket innebar tre av totalt 101 platser i Stockholms kommunfullmäktige. Feministiskt initiativ ingår sedan valet i den styrande rödgrönrosa majoriteten. I majoritetssamarbetet ansvarar Feministiskt initiativ för mänskliga rättigheter. Utöver tre ordinarie platser i kommunfullmäktige finns partiet representerat i elva av stadens sak- och stadsdelsnämnder.

Feministiskt initiativ tog efter valen 2014 plats i EU-parlamentet och i 13 kommuner runt om i landet. Tillsammans med feminister i andra partier driver vi där en politik för människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet, könsuttryck eller religiös övertygelse.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.