Fi kommer in i Stockholms kommunfullmäktige!

Det är förstås en stor besvikelse att Fi inte kom in i riksdagen, men den känns ändå lättare att bära än det rasistiska partiets stora framgångar. Vi kommer att behöva ägna de närmaste fyra åren åt att arbeta aktivt mot rasism och nazism, både som parti och som enskilda personer. Vi måste bygga upp en ännu starkare rörelse mot rasism och all slags diskriminering och hat för att få leva i ett samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras.

Valets ljusglimt är att Fi kommer in i 13 kommuner i landet.I Stockholms stad får vi 3 mandat! Det kommer att bli en spännande tid framöver och våra tre nya ledamöter kommer att rapportera löpande här och på Den rosa staden om hur arbetet går