Fi Stockholm söker ledamöter till funktionshinderrådet, revisionen, Stockholm Vatten AB och valnämnden

Feministiskt initiativ har genom förhandlingar i Stadshuset fått möjlighet att tillsätta representanter i funktionshinderrådet, revisionen, Stockholm Vatten AB och valnämnden. Fi Storstockholms valberedning söker därför kandidater att föreslå till dessa poster.

Ordinarie ledamot i funktionshinderrådet

Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor ska verka som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Vi söker dig som är väl insatt i funktionshinderfrågor. Du har god kännedom om Feministiskt initiativs funktionshinderpolitik och gärna egna erfarenheter av funktionsnedsättning.

Ordinarie ledamot i revisionen

Stockholms stad har 20 förtroendevalda revisorer för att granska stadens nämnder. De är även lekmannarevisorer för de kommunala bolagen. I revisionen tar man inga politiska beslut, utan granskar den genomförda politiken. Revisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, och granskar de övriga nämnderna samt kommunstyrelsen. Revisionen är också ”oberoende”. Det innebär att trots att dess ledamöter är utsedda av respektive parti, ska de granska nämndernas beslutsgång, implementering och måluppfyllelse i sin helhet.

En stor uppgift för dig i revisionen blir att följa upp och se om det som beslutats blivit verkställt. Som ledamot i revisionen är du medborgarnas demokratiska ögon och öron. Därför är det viktigt att du är noggrann, har god kännedom om Feministiskt initiativs politik för Stockholms stad och van att kunna läsa mycket text. Om det är något som du inte förstår är du inte rädd för att gräva djupare för att ta reda på det.

Ersättare i styrelsen för Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten AB ska verka för att tillgodose medborgarnas behov av vatten och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Till denna post behövs någon som har en noggrann blick och goda kunskaper i ekonomi. Det är bra om du har erfarenhet av styrelse- eller ledningsarbete. Det är även ett plus om du har intresse av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Ersättare i valnämnden

Valnämndens uppgift är att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och eventuella extraval och folkomröstningar. Nämnden är som mest aktiv inför valår.

I Stockholms stad varierade valdeltagandet från 36 till 94 procent 2010, och även i senaste valet var skillnaderna stora. Fi Storstockholm tycker det är ett demokratiproblem. Vi söker dig som vill arbeta för att öka valdeltagandet, framför allt i områden där få röstar. Vi ser gärna att du har förankring i något av de områdena i Stockholm och att du är engagerad i ditt lokalsamhälle.

Hur du anmäler intresse

För att kunna kandidera till dessa uppdrag behöver du vara folkbokförd i Stockholms stad.

Om du är valbar och vill anmäla dig som kandidat ber vi dig skicka en skriftlig presentation av dig själv och hur du ser på uppdraget till valberedning-listor@fistorstockholm.se. Presentationen ska inte vara längre än en sida. Ange även personnummer, telefonnummer, e-postadress och nuvarande folkbokföringsadress till din presentation. Ange i ämnesraden på mejlet vilken post det är du anmäler dig till.

Sista datum att ansöka är söndag den 8 februari.

Eftersom vi vill ha en bredd av erfarenheter och kompetenser, och strävar efter en god representation, uppmanar vi samtliga intresserade som överensstämmer med ovan angivna kriterier att ansöka.

Hur urvalsprocessen går till

Valberedningen går igenom samtliga ansökningar och går sedan vidare med ett urval av dem. Valberedningen tar slutligen fram ett förslag på lämpliga kandidater som medlemmarna i Fi Storstockholm får rösta om på årsmötet den 28 februari.

På årsmötet har alla valbara medlemmar möjlighet att kandidera till dessa poster.

Länkar om du vill veta mer

Funktionshinderrådets hemsida
Revisionens hemsida
Stockholm Vatten AB
Valnämnden
Fi Storstockholms politik för kommun och landsting
Fi Simrishamns kommunpolitiska rapport 2010-2014 (pdf, kan vara intressant att läsa för dig som är intresserad av revisionen)

Kontaktuppgifter till valberedningen
Har du några frågor kan du vända dig till valberedningen på valberedning-listor@fistorstockholm.se.

Vänliga hälsningar
David Granath och Carina Söder
Fi Storstockholms valberedning