Vi söker nästa valberedning – ska du vara med?

Nu håller Fi Storstockholms valberedning för styrelsen som bäst på med sitt arbete att sätta ihop styrelse och revisorer för mandatperioden 2015–2016. Men det finns en viktig funktion som de inte får föreslå folk till: nästa valberedning.

Förut hittade vi alltid den nya valberedningen bland de medlemmar som varit på årsmötet. Det funkade bra när vi varit ganska få medlemmar. Nu är Fi Storstockholm mycket större, och vi behöver en stor valberedning som kan representera alla medlemmar – inte bara dem som kan komma på årsmötet.

Därför prövar vi nu att använda oss av en föranmälan för att kandidera – länken finns längst ned!

Alla som anmäler sitt intresse kommer att presenteras på årsmötets informationssida – styrelsen gör alltså inget urval bland kandidaterna. (Det går att anmäla sig på årsmötet, men den som gör det missar förstås möjligheten att presentera sig i förväg.) På årsmötet väljer vi sedan valberedningen.

Det går förstås bra att nominera någon annan! Men du ska ha pratat med den innan och tagit reda på om hen vill ställa upp.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppgift är att hitta personer till de poster där vi behöver ledamöter eller representanter till

• Fi Storstockholms styrelse
• kommunföreningars styrelser
• andra förtroendeuppdrag inom Fi Storstockholm och kommunföreningarna.

Eftersom vi är invalda i Stockholms kommunfullmäktige ska valberedningen också hitta personer att välja och fyllnadsvälja till

• tingsrätterna
• nämnder
• bolag, råd, med mera.

Inför valår sköter valberedningen också arbetet med att sammanställa listor för landstinget och kommunföreningarna.

Hur går arbetet till?

När valberedningen ska ta fram ledamöter/representanter skickar de ut en nomineringsfråga till medlemmarna. De kan också be personer de tror skulle passa att kandidera. Sedan görs ett första urval bland dem som nominerat sig (eller blivit nominerade) för att se vilka som uppfyller kriterierna för posten. De som gör det kallas till intervju. Efter intervjuerna sammanställer valberedningen ett förslag som medlemmarna sedan får rösta på.

Fram tills nu har valberedningsarbetet skett en gång om året (till Fi Storstockholms styrelse) och en gång vart fjärde år (till listor för val). Men eftersom vi växer kommer det handla om ett mycket mer regelbundet arbete: olika förtroendeuppdrag väljs vid olika tillfällen för olika långa perioder, och det kommer oftare att behövas fyllnadsval. Därför får valberedningen räkna med att den får arbeta löpande under året.

Hur ska valberedningen se ut?

Styrelsen vill ha en stor valberedning, så att den kan arbeta i grupper om det behövs, och vi tror att den ska bestå av cirka 11 personer. Vi tycker att de ledamöterna ska komma från olika delar av Storstockholm, så att så många kommunföreningar och medlemsgrupper som möjligt är representerade. Vi vill gärna se ledamöter med olika slags bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Vi tror också att det är viktigt att ledamöterna känner till hur Fi Storstockholm fungerar och vet vad som händer i organisationen.

Vem kan kandidera till valberedningen?

Du ska vara medlem i Fi och bo i Storstockholm, och du får gärna vara aktiv i andra delar av FiSS.

Du kan kombinera det här uppdraget med vissa andra förtroendeuppdrag i Fi, som nämndemannauppdrag, plats i nämnder, i bolag och råd, med mera – du är då inte med och bereder sådana uppdrag.

Du kan inte kombinera det med att sitta i Fi Storstockholms eller kommunförenings styrelse, vara ledamot eller ersättare i ett fullmäktige, eller stå på en lista som kandidat till ett fullmäktige inom Stockholmsregionen.

Några frågor?

Har du några frågor, mejla dem till styrelsen!

Anmäl intresse här!

Om du vill finnas med som kandidat på hemsidan ska du skicka in din intresseanmälan senast 15 februari.

Skickar du in din intresseanmälan 16–26 februari kommer den att vara med i informationsmaterialet vid årsmötet.

Här är länken till formuläret till intresseanmälan!