FiRS uttalande om Husby Träff

Det pågår just nu en ockupation av kulturlokalen Husby Träff i Stockholmsförorten Husby. Den fantastiska, ljusa lokalen, som länge varit en livsnerv i området där de boende på orten debatterat, deltagit i demokratiska beslut, lyssnat på föreläsningar och ordnat kulturevenemang, ska flyttas till betydligt mindre och mörkare lokaler in en gammal bar, tvärt emot Husbybornas uttryckliga vilja. Och detta är bara en i en hel serie beslut som beslutats om Husby över de boendes huvuden, ofta rena försämringar: Vårdcentralen har stängts. Förvaltningshuset flyttats bort. Posten och Banken försvunnit. En strukturplan presenterats där de boende fått säga sitt först efter stora påtryckningar. Bland boende i Husby är känslan av att Stadshuset inte lyssnar, inte frågar dem pressande stark.

Låt oss benämna denna behandling av Husby från Stockholms Stad vid dess rätta namn: Strukturell diskriminering. För det är inte så att politikerna är döva inför alla medborgares krav. Rika, vita män med bilar har en direkt länk in i Stadshuset och deras världsperspektiv blundas det inte för. Samtidigt tas Husbyborna inte på allvar som människor och medborgare, de saknar representation bland politikerna, de förväntas bara tyst ta emot det som ”experter” kommit på åt dem. Det är ett mönster som känns igen inte minst från kolonialismens regimer, där de marginaliserade fråntas sina röster av en rik, vit, manlig maktelit.

Feministiskt initiativ Region Stockholm stöder ockupanternas krav fullt ut: Att den viktiga demokratiska och kulturella arenan Husby Träff får stanna i nuvarande lokaler och att finansieringen säkerställs av kommunen. Att de diskriminerande nedskärningarna på Järva stoppas. Och att Järvaborna i mycket större utsträckning får styra utvecklingen i sitt eget område, genom att lokala råd med reell makt bildas inte bara i Husby utan också i Akalla, Kista, Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

Johan Palme, Feministiskt initiativ Region Stockholm