Manifestation Husby träff idag 13.00

I Husby pågår sedan i söndags en ockupation av Husby Träff. Man protesterar mot att de styrande beslutat att flytta samlingsplatsen till en mindre och sämre lokal, men också av den nedrustning av samhällstjänster i Järvaområdet som gjorts under de senaste åren. Feministiskt initiativ Region Stockholm stödjer Husby-bornas kamp för ett välfungerande lokalsamhälle.

I dag hålls en manifestation på Husby torg, kl. 13–15, med både talare och artister. Läs mer på Facebook-evenemanget!