Led förändringen – ta plats i Fi Stockholms nya styrelse!

Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018.

Vill du vara med och arbeta för att bryta segregation, diskriminering och ojämlikhet i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp?

Sök då till en av posterna i Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker därför dig som har erfarenhet av verksamhet eller nätverkande i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef i ideella organisationer. Vi söker dig som har kunskap om eller erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.

Ta plats i Feministiskt initiativ Stockholms nya styrelse!

Beskrivning av uppdraget
Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018. Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Feministiskt initativ Stockholm.

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning uppmanar dig att nominera dig själv eller någon du känner till Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är eller blir medlem i Feministiskt initiativ
• är skriven och bosatt i Stockholms kommun
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

Du som vill kandidera till posten som styrelsens ordförande bör:
• vara välförankrad i Fi:s politik och organisation eller ha gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta antirasistiskt och feministiskt
• ha en djupgående förståelse för det intersektionella perspektivet
• ha erfarenhet av styrelsearbete samt av att leda och få en grupp att arbeta sammanhållet och effektivt

Du som vill kandidera till posten som styrelsens viceordförande bör:
• vara van vid styrelsearbete samt både kan och är villig att ta över ordföranderollen om det skulle behövas
• ha förmågan att ta svåra beslut och leda styrelsearbetet tillsammmans med styrelsens ordförande
• vara van att leda en politisk och ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som styrelsens kassör bör:
• ha erfarenhet av att budgetera, utvärdera och redovisa en förenings ekonomi
• kunna föredra årsbokslut för årsmötet

Utöver de tre ovannämnda obligatoriska funktionerna har styrelsen två ansvarsområden, arbetsgivaransvar och kommunikation, där särskild kompetens behövs. Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning söker därför kandidater till styrelsen som kan tänka sig att ha arbetsgivaransvar eller kommunikationsansvar.

Du som vill kandidera till en av två poster som styrelsens arbetsgivaransvariga bör:
• ha kunskaper inom arbetsrätt eller ha erfarenhet av att arbeta fackligt
• ha erfarenhet av att vara chef i en ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som kommunikationsansvarig bör:
• ha kunskaper om att arbeta med strategisk kommunikation
• ha journalistbakgrund eller medievana
• erfarenhet av PR-arbete

Du som kandiderar till övriga ledamotsposter bör ha erfarenhet av något av följande:
• arbete inom Feministiskt initiativ eller annan antirasistisk feministisk organisation
• erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete
• erfarenhet av ledarskap inom ideella och/eller politiska organisationer
• medlemsrekrytering
• organisationsutveckling

Skicka in din nominering till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017

Ytterligare förtroendeuppdrag att söka

Feministiskt initiativ Stockholm söker också en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Läs mer om uppdragen nedan.

Ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Vad innebär uppdraget? 
Det första Fi drev igenom när vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 var inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Det är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter och har nu funnits drygt ett år. Något som utmärker rådet och som vi drev stenhårt i förhandlingarna var att rådet skulle bestå av såväl politiker som särskilt sakkunniga från det civila samhället. Detta för att minska glappet mellan politiker och civilsamhälle. Politiken saknar många gånger den expertkunskap som finns hos de som jobbar dagligen med att bevaka och försvara mänskliga rättigheter, därför var det viktigt att få in den kunskapen i det kommunala arbetet. Rådet fungerar som en remissinstans och ger sin syn på förslag från både staden och regeringen, men kan också lyfta egna förslag och frågor till ledande politiker och tjänstemän.
Rådet består av 13 ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda och representerar de partier som sitter i kommunstyrelsen. Sex ledamöter och tre ersättare är särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter och är inte företrädare för något politiskt parti eller organisation.

Feministiskt initiativ söker dig som:
• vill jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms kommun
• har god kännedom om mänskliga rättigheter och vill driva och utveckla politiken i staden på det här området
• driva frågor som rör mänskliga rättigheter i valet 2018
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• har erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4. Bifoga gärna CV separat.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Ersättare till valnämnden i Stockholms stad

Vad innebär uppdraget?
Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämndens arbete kan beskrivas som demokratins administration. Om du är intresserad av statsvetenskap och politik är detta ett lärorikt och viktigt förtroendeuppdrag. Arbetet är som mest intensivt inför valet. Ett uppdrag i valnämnden är en bra start för någon som vill känna på och testa hur det är i politikens rum

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Nämndeman till Solna tingsrätt

Vad innebär uppdraget?
Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.

Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/ Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Feministiskt initiativ söker dig som: 
• är intresserad av rättsfrågor
• har kunskap om intersektionalitet
• har ett långsiktigt engagemang
• är folkbokförd i Akalla, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga eller Vällingby

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017