Nu startar Stockholm boende för traffickingoffer

För första gången upprättar Stockholm stad platser på skyddat boende för personer utsatta för människohandel och prostitution. Utöver boendeplatser stärker staden också sitt uppsökande arbete. Totalt fem miljoner kronor avsätts i Stockholm stads budget 2017 för insatser mot människohandel och prostitution.

Stockholm stad startar den första kommunala boendeverksamheten för människor utsatta för människohandel och prostitution. Utöver boendeplatser och rehabilitering stärker staden också sitt uppsökande arbete.

– Människohandel är vår tids slaveri och ett växande problem i takt med att allt fler barn och kvinnor befinner sig på flykt. Målet är att komma i kontakt med kvinnor och barn som kan ha fråntagits sina pass, avvikit från sina boenden, hålls inlåsta eller på andra sätt saknar kontakt med samhället, kanske för att de inte kan språket eller helt enkelt för att de är så rädda att de inte vågar söka hjälp, säger Anna Rantala Bonnier, gruppledare för Feministiskt initiativ.

FN räknar människohandel till världens tredje största organiserade brottslighet. UNICEF uppskattar att omkring 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Men eftersom verksamheten är dold och olaglig, finns ingen exakt statistik över hur många som drabbas i Stockholm. Offren för människohandel utsätts bland annat för hot, misshandel, övergrepp, våldtäkt, tortyr, fysiska skador, förödmjukelser och förnedring.

– Jag är stolt över att vi nu tar ett större ansvar i den här viktiga frågan. Här rör det sig om personer som lever i Stockholm och som utsatts för brott här. Då är det vårt ansvar att se till att de får hjälp, fortsätter Anna Rantala Bonnier.

Staden arbetar även med uppsökande verksamhet gentemot ensamkommande barn och unga i Stockholms riskmiljöer. Polisen uppskattar att ett par hundra ensamkommande barn drar runt på gatorna i Stockholm city, främst kring Sergels torg.

– Det har kommit flera indikationer på att barnen exploateras för prostitution, droghandel och annan typ av brottslighet. Nu vill vi komma i kontakt med barnen och undersöka hur staden kan skydda dem från att falla offer för människohandel och prostitution, fortsätter Anna Rantala Bonnier.

Arbete mot människohandel och prostitution i budget 2017

  • Ungdomsjouren ska stärka sitt uppsökande arbete mot unga som utsätts för människohandel och prostitution.
  • Länskoordinatorn mot människohandel ges ett samlat ansvar för handläggning av ärenden som rör människohandel.
  • Socialnämnden ska se över möjligheten att vika ett antal boendeplatser i skyddat boende för målgruppen.

14470440_1311650015513808_7847760032933149454_n