Sissela Nordling Blanco: Så ska Stockholm bli en antirasistisk stad

Vi höjer ambitionerna för arbetet med antirasism, skriver Sissela Nordling Blanco i Dagens samhälle:

”I morgon lördag är det internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. I Stockholm har Feministiskt initiativ och den rödgrönrosa majoriteten höjt ambitionerna – Stockholm ska vara en öppen och antirasistisk stad präglad av mångfald och lika rättigheter.” Läs hela artikeln här!

I går rapporterade flera tidningar om att kommunstyrelsen fattat beslut om att söka medlemskap i European Coalition of Cities Against Racism, ECCAR.

– Det känns viktigare än någonsin när rasismen breder ut sig i hela Europa att samarbeta över nationsgränserna och utbyta erfarenheter av arbete mot rasism på kommunal nivå, säger Sissela Nordling Blanco.

Stockholm Fria rapporterar, Stockholm direkt rapporterar.

MER OM ECCAR
ECCAR är ett internationellt nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan städer i frågor som rör frågor om rasism, diskriminering och främlingsfientlighet, bland annat genom konferenser som anordnas vartannat år. Nätverket har för närvarande 116 medlemsstäder från hela Europa.