Sök förtroendeuppdrag för F!

Nu söker Fi Stockholm en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Sista ansökningsdag är 5 mars.

Feministiskt initiativ Stockholms valberedning söker dig som är intresserad av att utveckla och driva arbetet i Feministiskt initiativ Stockholm. Vi söker nu en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Läs mer om uppdragen nedan.

Sökes: Ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Vad innebär uppdraget?

Det första Fi drev igenom när vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 var inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Det är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter och har nu funnits drygt ett år. Något som utmärker rådet och som vi drev stenhårt i förhandlingarna var att rådet skulle bestå av såväl politiker som särskilt sakkunniga från det civila samhället. Detta för att minska glappet mellan politiker och civilsamhälle. Politiken saknar många gånger den expertkunskap som finns hos de som jobbar dagligen med att bevaka och försvara mänskliga rättigheter, därför var det viktigt att få in den kunskapen i det kommunala arbetet. Rådet fungerar som en remissinstans och ger sin syn på förslag från både staden och regeringen, men kan också lyfta egna förslag och frågor till ledande politiker och tjänstemän.

Rådet består av 13 ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda och representerar de partier som sitter i kommunstyrelsen. Sex ledamöter och tre ersättare är särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter och är inte företrädare för något politiskt parti eller organisation.

 Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – vill jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms kommun.
 • – har god kännedom om mänskliga rättigheter och vill driva och utveckla politiken i staden på det här området
 • – driva frågor som rör mänskliga rättigheter i valet 2018.
 • – är folkbokförd i Stockholms stad.
 • – är medlem i Feministiskt initiativ.
 • – kan påbörja uppdraget snarast.
 • – kan avsätta den tid som krävs för uppdraget.
 • – kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv.
 • – har en vana att arbeta självständigt.
 • – har erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom feministiskt initiativ.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4. Bifoga gärna CV separat.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3. Intervjuer kommer hållas den 6 och 7 mars. 

 

Sökes: Ersättare till valnämnden i Stockholms stad

Vad innebär uppdraget?

Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämndens arbete kan beskrivas som demokratins administration. Om du är intresserad av statsvetenskap och politik är detta ett lärorikt och viktigt förtroendeuppdrag. Arbetet är som mest intensivt inför valet. Ett uppdrag i valnämnden är en bra start för någon som vill känna på och testa hur det är i politikens rum

Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – är folkbokförd i Stockholms stad.
 • – är medlem i Feministiskt initiativ.
 • – kan påbörja uppdraget snarast.
 • – kan avsätta den tid som krävs för uppdraget.
 • – kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv.
 • – har en vana att arbeta självständigt.
 • – erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3.

 

Sökes: Nämndeman till Solna tingsrätt

Vad innebär uppdraget?

Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.

Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättsystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättsystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/ Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Feministiskt initiativ söker dig som:

 • – är intresserad av rättsfrågor
 • – har kunskap om intersektionalitet
 • – har ett långsiktigt engagemang
 • – är folkbokförd i Akalla, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga eller Vällingby.

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Välkommen med din ansökan till: valberedning-staden@fistorstockholm.se Sista anmälningsdagen är 5/3.