Stockholm: Aktivera dig lokalt

Som ni säkert vet står vi inför en omorganisering efter valet. Feministiskt initiativ Storstockholm har nu över 7.800 medlemmar och hela 5.900 av dem finns i Stockholms stad, och nu vill vi sprida verksamheten genom att starta upp 14 nya medlemsgrupper i Stockholm. Haka på från start!

Nu behöver vi er hjälp att utforma Fi:s lokala verksamhet. Därför skickar vi nu ut en enkät med några enkla frågor som vi behöver svar på innan den 14 december: http://goo.gl/forms/6Vso1xollT.

Stadsdelsgrupper är en förutsättning och ett forum för en lokalt förankrad rörelse som bedriver och sprider vår gemensamma politik och engagerar från gräsrotsnivå och uppåt.
I stadsdelsgruppen kan en oavsett bakgrund eller förutsättningar, som ny eller erfaren medlem, göra sin röst hörd, arbeta med frågor en är intresserad av och påverka politiken, utveckla Fi:s verksamhet och sprida vårt budskap.

Inom stadsdelsgrupperna kommer det att finnas olika roller och saker att göra. Gruppen kan även ses som en mötesplats där en kan ha studiecirklar och hänga med andra, diskutera och filosofera kring intersektionella frågor, baka, och så vidare. Oavsett vad du är intresserad av att göra finns här möjligheten att göra detta.

Till stadsdelsgruppernas hjälp finns en arbetsgrupp för stadsdelsorganisering inom medlemsutskottet. Gruppen för stadsdelsorganiseringen hjälper till vid uppstart, ger löpande stöd och rådgivning och är kontakten mellan de lokala grupperna och de centrala utskotten inom Fi Storstockholm.

Har ni frågor eller kommentarer så får ni mer än gärna mejla oss på stadsdelar@fistockholm.se.

Rosa hälsningar
Stadsdelsorganiseringsgruppen